Fiskepleje.dk – ny hjemmeside Fiskepleje.dk har fået helt ny hjemmeside, der i praksis fungerer som en internetbaseret håndbog i fiskepleje. Omdrejningspunktet hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Fiskepleje.dk gør den nyeste viden om fiskepleje tilgængelig for brugerne, hvad enten de er lyst- eller fritidsfiskere, fiskeopdrættere, ansatte i kommuner og regioner eller personer og organisationer med interesse for fisk og miljø. Det er forskere ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, der leverer langt de fleste af de forskningsresultater, som danner grundlag for den viden og de informationer, du finder på Fiskepleje.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This