Efter næsten 100 år er det slut. Nu kommer der masser af nye gydepladser og forhåbentlig også flere fisk. ET LILLE STYKKE Danmarkshistorie dør og et nyt kapitel begynder, når plankerne i det gamle stemmeværk ved Vilholt Mølle den 30. oktober kl. 13.00 hæves for sidste gang. Umiddelbart efter begynder nedrivningen af den næsten 100 år gamle dæmning, så vandet atter kan fosse vildt og frit i Gudenåen.

Stemmeværket bliver fjernet som led i et stort naturgenopretningsprojekt, som Skov og Naturstyrelsen, Søhøjlandet gennemfører i tæt samarbejde med Horsens Kommune og lokale lodsejere. For at give alle interesserede en allersidste chance for at se stemmeværket i funktion inviterer Skov- og Naturstyrelsen derfor til Åbent Hus arrangement på dagen. "Vi har lånt og udnyttet Gudenåen i 142 år og nu leverer vi den tilbage med tak for lån. Det bliver i sandhed en historisk dag, der også markerer at arbejdet med at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige udseende nu går ind i en afgørende fase," siger projektleder Ole Juul Andersen fra Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Det ventes at vandmasserne vil sprænge forbi dæmningen med mellem 10 – 20.000 liter vand i sekundet når først vandet får frit spil. Bygningsværket er den sidste total-spærring i Gudenåen og fjernelsen af den sker for at give fisk og vandlevende dyr mulighed for at vandre frit. "Sø-ørreden har nu i 142 år banket snuden mod opstemningen. Efter torsdag den 30. oktober kan den svømme forbi og vandre helt op til Gudenåens kilder og få kilometervis af nye gydepladser," oplyser Ole Juul Andersen. Alle interesserede er velkomne på dagen på Vilholt Mølle, hvor der også bliver mulighed for rundvisning. Gæster opfordres til at komme i god tid inden kl. 13.00 af hensyn til de smalle skovveje og parkeringsforholdene på stedet. Skov- og Naturstyrelsen byder på varm kaffe og vandkringle på åbredden.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This