DTU Aqua har netop publiceret resultaterne for ørredundersøgelserne i 2020, som fokuserede på Uggerby Å, Skals Å, vandløb sydvest for Limfjorden, omkring Haderslev og Åbenrå samt vandløb på Sydøstsjælland og på Lolland, Falster og Møn. Åerne, som blev undersøgt i 2020, blev sidste gang optalt af DTU Aqua i 2010-2012.

Hvad angår mængden af ørredyngel er der en lille fremgang i tilløb til Åbenrå Fjord, de Sydøstsjællandske vandløb samt på Lolland, Falster og Møn. Uggerby Å, vandløb omkring Haderslev samt Salling, Mors og tilløb til Limfjorden byder desværre på tilbagegang. Ved Skals Å er forholdene relativt uændrede.

I alle de nævnte vandløb på nær åerne på Lolland, Falster og Møn ses en tilbagegang af ældre ørred:Den mest sandsynlige årsag er, at der i de senere år er kommet mange flere fiskeædende rovdyr ved vandløbene end tidligere, lyder det fra DTU Aqua. – Det er f.eks. skarv, fiskehejre og odder, som bl.a. æder ørreder. Undersøgelser har vist, at prædation fra rovdyr kan reducere ørredbestande betydeligt.

– Vandløbenes miljøtilstand vurderes generelt til ikke at være blevet dårligere. Tværtimod er der i de senere år bl.a. fjernet en del spærringer, som tidligere har forhindret ørrederne i at gyde i mange vandløb. Tidligere undersøgelser har vist, at de fleste danske ungfisk af havørred vandrer ud til havet som smolt i toårsalderen, og at kun en mindre del med hurtig vækst udvandrede som etårs smolt. Det kan ikke udelukkes, at en øget andel af de unge ørreder i visse større vandløb nu vandrer ud til havet som etårsfisk, f.eks. pga. klimaforandringer og varmere vand i vandløbene, som har medført øget vækst. Dette vil selvsagt reducere antallet af ældre ørreder i vandløbene, men forventes ikke at være en væsentlig årsag til det generelt reducerede antal ældre ørreder i små vandløb. Her vokser ørredynglen stadig så langsomt, at de skal være to år i vandløbet, før de vandrer ud som smolt.

Ønsker man et hurtigt overblik over tætheden af ørred- og lakseyngel i et bestemt vandløb, skal man blot bruge Ørredkortet. På kortet kan man se bestandene af ørred- og lakseyngel ved de seneste undersøgelser, samt hvilke andre fiskearter der er registreret på de enkelte lokaliteter.

Læs mere om de seneste tal her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This