MED FISKERINGENS støtte har Esrum Ålaug igennem længere tid hvert år udsat ørreder i primært Esrum å, men også en mindre mængde i Esrum sø. Det giver resultater i form af flotte fangster af ørreder fra åen og søen. Dette års konkurrence er allerede skudt i gang d. 16. januar 2008, men løber frem til 15. november 2008, så du kan sagtens nå at være med endnu i kampen om den størreste sø- og åørred.

Konkurrencereglerne: ALLE lystfiskere kan deltage. Kun ørreder (Salmo trutta) fanget i Esrum å og -sø kan deltage i konkurrencen.

Der skal indsendes en detaljeret fangstberetning med vægt, længdemål og fangststed/-metode, underskrevet af et vidne og medsendes et billede, der viser fisk, fanger og fangststed. Desuden skal der være billed af fisk m/målebånd, og en genstand der viser relativ størrelse (fx en alindelig æske tændstikker).

Fangstindberetninger skal sendes til Benny Østergård, Muskathaven 26, 3.th. 2730 Herlev. Tlf. nr.: 44 84 89 47, email: benny@fiskeringen.dk senest den 18. november 2008.

Med mistanke om snyd kan tilmeldinger afvises uden videre begrundelse. Her på Fisk og Fri glæder vi og til en masse gode billeder og historier fra Esrum sø og å.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This