Danmarks Sportsfiskerforbund har her i weekenden afholdt kongres: – Vi vil sætte en bred politisk kurs for lystfiskeriet herhjemme, og så skal forbundet igen vokse markant og på den måde samle kræfterne hos danske lystfiskere. Sådan lyder det fra Torben Kaas, formand for DSF.

– På DSF-kongressen i weekenden 26. og 27. november var der enstemmig opbakning til 2 års forberedelse af arbejdet for at samle danske lystfiskere om det fælles arbejde for godt vandmiljø og vilde fisk, fortsætter han. Vi kommer til at spille på mange heste i arbejdet for at blive synlige og relevante for lystfiskerne. Straks i det nye år går vi ud med et tilbud til nyfiskere om et netkursus, hvor de kan lære om reglerne, om håndtering af fisk samt om god opførelse, og så følger vi op med en test inspireret af jagttegnet – alt sammen online. Dertil kommer også snart yderligere begynderkurser i de mest almindelige former for fiskeri. Det giver nyfiskerne en god start i lystfiskerlivet, og det giver os en kontakt til dem, så vi kan fortælle om forbundets gode arbejde.

– Dertil har vi indledt et samarbejde med flere grejhandlere om at fortælle deres kunder om kurserne samt tilbyde deres kunder medlemskab af forbundet, og vi skal nu til for alvor at have endnu flere grejhandlere med ombord i det samarbejde. Vi kommer til at kommunikere på nye måder, så vi mere præcist når ud til vores målgrupper. Først og fremmest vil lystfiskerne komme til at møde os meget mere på levende billeder og ikke mindst på YouTube. Der kommer flere relevante kurser fra vores instruktører.

– Vi arbejder også for at få flere foreninger tilbage ind i forbundet og flere medlemmer ind i de foreninger, der ønsker medlemsvækst. To dage før kongressen besluttede Rønde og Omegns Sportsfiskerforening enstemmigt på sin generalforsamling at komme ind i forbundet, og vi ved, at flere andre foreninger går med tilsvarende tanker. Fra vores dialog med foreningerne uden for forbundet ved vi, at man i mange foreninger rundt omkring i landet er enige i, at vi bør stå sammen i kampen for vores stadigt mere mishandlede vandmiljø.

– Og så var det en særlig glæde for mig, at vi fik en klar opbakning til en meget bred dagsorden, hvor havet og søerne kommer til at fylde meget ved siden af skarver, vandløb og fjorde. Man skal huske, at et flertal af vores medlemsforeninger er forankrede omkring åerne, så det var vigtigt at få opbakningen til at brede vores arbejde ud. Dermed har vi ro på bagsmækken, når vi bruger kræfterne på vores ødelagte hav, på redskabsfiskeriet på søerne og på stenrev og ålegræs og alle de andre presserende dagsordener, slutter Torben, der ovenfor ses i aktion ved åen.

 

Jans Lystfiskershop

 

DSF fornyede bestyrelse ved afslutningen af kongressen.

DSF nye bestyrelse ved afslutningen af kongressen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This