Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.

Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.

I vores debatføjleton om catch & release får du her det tredje af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:
Fisk & Fri: ”Som man kan læse i Fisk & Fri 4/2016 i artiklen ”Paradigmeskift i catch & release” er de traditionelle metoder til geddefiskeri med kunstagn meget langt fra at leve op til de officielle anbefalinger om skånsomt fiskeri fra www.fiskepleje.dk.

DSF har igennem sit arrangement i fx Fishing Zealand tilskyndet til en øget tilstrømning af fisketurister til brakvandsgeddefiskeriet, med udgangspunkt i, at det skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde. Hvad har DSF tænkt sig at gøre for at sikre, at catch & release fiskeriet efter gedder, som tilføjer fiskene unødig skade samt pt ikke lever op til DTU Aquas anbefalinger – fremover vil blive mere skånsomt og bæredygtigt – både på individ og populationsniveau?

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This