Skarven er en dygtig fisker – så dygtig, at den i for voldsomme antal kan udgøre en alvorlig trussel mod eksempelvis smoltbestandene. 04.01.10 – SKARVEN har været genstand for megen opmærksomhed de seneste år. For år tilbage blev bestanden af skarver herhjemme decimeret så drastisk, at skarven var ekstremt tæt på udryddelse. I dag – til gengæld, er skarvbestandene herhjemme i markant bedring. Ja, faktisk er der nu skarvkolonier så store, at de begynder at være en trussel mod bestemte fiskebestande – og det skaber debat.

Skarven hører naturligt hjemme i Danmark, men den er én af vores mest udskældte fugle. Den er utroligt tilpasningsdygtig, og så konsumerer den ganske betydelige mængder fisk – så mange, at dens tilstedeværelse mange steder influerer mærkbart på det fiskeri, vi lystfiskere skal nyde godt af. Af selvsamme årsag er den kontroversiel.

Vi har et ansvar for at beskytte den, men nu begynder man med rette at stille sig kritisk overfor den totalfredning, som skarvens talrige tilbagevenden til den danske natur baserer sig på. En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) om netop skarven tager denne kritiske tråd op og ser nærmere på, hvordan myndighederne forsøger at håndtere de debatter, som er opstået i kølvandet på skarvens genetablering i det danske.

Du kan læse mere om udgivelsen på DMU-Nyt, hvorfra der er også er et link til selve bogen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This