– De sidste par uger er gået med elektrofiskeri og indsamling af laks og havørred fra Skjern Å systemet til det store avlsprogram, fortæller Marc Skovby fra Dansk Center for Vildlaks til Fisk & Fri. – Hver eneste fisk får registreret længde, omkreds samt eventuelle skader – og der bliver taget skælprøver samt gentests plus screenes for sygdomme.

– De fleste æg er nu strøget og befrugtet, men vores arbejde fortsætter stadig her i december, indtil alle æggene er modnet og befrugtet. Under modningen blandes æg fra fem forskellige hunner og deles i fem forskellige portioner. Hver portion befrugtes så af én forskellig han hver, hvilket sikrer, at æggene fra hver hun befrugtes af fem forskellige hanner samt, at hver han er med til at befrugte fem forskellige hunner. Dette giver et stærkt og varieret mix af gener, som er vigtigt for at få sundt, stærkt og levedygtigt afkom.

Elektrofiskeriet har generelt afsløret et fint antal af laks rundt omkring i systemets mange tilløb, men som sædvanlig har det været en udfordring at finde nok havørred.

 

Jans Lystfiskershop

 

Lakseæg: DCV er lige nu ved at sikre de kommende generationer af laks i Skjern Å systemet.

Lakseæg: DCV er lige nu ved at sikre de kommende generationer af laks i Skjern Å systemet.

 

DCV har de sidste uger elfiske i SKjern Å systemet for at sikre de kommende generationer af laks med det store avlsprogram.

DCV har de sidste uger elfisket i Skjern Å systemet for at sikre de kommende generationer af laks med det store avlsprogram.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This