ATLAS over danske ferskvandsfisk gør status. Det store kortlægningsprojekt "Atlas over danske ferskvandsfisk" afslutter nu sit andet år. I den forbindelse er der udarbejdet en statusrapport, der opsummerer resultaterne af de første to år – og særligt nyheder fra sommeren 2007. Blandt de nyheder, som projektet har bidraget med i den seneste tid, kan nævnes: europæisk malle yngler igen i Danmark, pukkellaksen er fanget i en dansk å, regnløjen, som på nuværende tidspunkt er rødlistet, er fundet adskillige steder i Jylland og mange steder på Sjælland. Det har også vist sig, at forvildede guldfisk yngler hundredvis af steder i landet. Rapporten har særligt fokus på de spørgsmål, der stadig mangler at blive besvaret for hver art. Projektet har brug for din hjælp til at besvare disse spørgsmål. Download rapporten på projektets hjemmeside www.fiskeatlas.dk, og se hvad du kan bidrage med. Projektet munder ud i en omfattende bog til glæde for bl.a. lystfiskere.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This