Brancheorganisationen for kommercielle aktører i den danske lystfiskerbranche – Dansk Lystfiskeri – er pr. 21 juni 2022 optaget i Paragraf 7 udvalget, udmeldes det på foreningens hjemmeside. Paragraf 7 udvalget er det råd, der bestemmer, hvordan de cirka 40 millioner som hvert år indbetales via fisketegn af lystfiskere i Danmark skal bruges.

PÅ DLs hjemmeside udmeldes følgende: – Dansk Lystfiskeri vil i udvalget arbejde for flere fisk til danske lystfiskere og en stærkere markedsføring af fisketegnet, så det bliver enklere for grejbutikker og overnatningssteder at sælge fisketegnet. Når flere indløser fisketegnet, vil det resultere i flere midler til fiskepleje og udsætninger af fisk, slutter DL.

Blandt de øvrige medlemmer i udvalget, som rådgives af DTU Aqua, er Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Dansk Kystfiskerforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Akvakultur.

 

Grejxperten

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This