Al elfiskeudstyr skal fremover være CE-mærket, så mange foreningen vil snart skulle ud og lede efter nyt udstyr – og det skal gøres med omhu, da ikke alt det nye CE-mærkede udstyr er lige hensigtsmæssige. 13.12.09 – ÅRETS ELFISKERI er så småt ved at være bag os, og al elfiskeudstyret kan nu pakkes sammen og gennes bort. Og det for stedse vel at mærke. Fremover skal alt elektrofiskeudstyr være CE-mærket, og det betyder at mange foreninger skal ud og investere i nyt udstyr, hvilket selvfølgelig medfører en række væsentlige udgifter.

Udover at overgangen til nyt CE-mærket elfiskeudstyr medfører en række ekstraudgifter i de enkelte foreninger, er der tilsyneladende et problem med en del af det materiel der udbydes. Man skal altså vælge nyt elektrofiskeudstyr med stor omhu. DTU Aqua har eksempelvis testet nyt batteridrevet og CE-mærket elfiskeudstyr, og deres konklusion er at den model de har testet, ikke har tilstrækkelig kapacitet til at være et reelt alternativ til det hidtidige generatorbaserede udstyr ved fiskeri efter moderfisk.

Læs mere her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This