blåfinnet tun danmark catch and release

Foto: Jan Svenstrup & Thomas Petersen

I sidste uge citerede vi udmeldingen fra svenske Sportsfiskarna omkring mærkning/C & R fiskeri efter blåfinnet tun i Nordsøen og Kattegat, så man kan få et mere omfattende kendskab til bestandene i området. I dag publicerer danske DTU Aqua følgende pressemeddelse om det samme mærkningsprojekt:

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden

Blåfinnet tun, som er en af de største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af verdens mest eftertragtede fisk, er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til sushi og opnår rekordhøje priser på det japanske marked.

Nu skal et nyt projekt ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spanien undersøge, hvorfor den er tilbage i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden.

Hvor er tunen?
Projektet skal blandt andet dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i danske farvande. I den forbindelse opfordrer DTU Aqua alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande.

Hvis du ser tun, kontakt da venligst professor Brian MacKenzie, DTU Aqua, tlf. 21 31 58 14 eller bmk@aqua.dtu.dk.

Send gerne:

 • Foto og/eller video
 • Position (hvor du har observeret tun)
 • Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun)
 • Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m),
 • Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen
 • Om du har set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op ad vandet i flugtforsøg

Tun skal mærkes med små data-opsamlere
I projektet skal forskere og sportsfiskere arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys.

Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig der. Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilken af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Undersøgelse i Skagerrak-Kattegat og Øresund
Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund, afhængig af hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren og efteråret i disse farvande og gav blandt andet mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund.

Den nye undersøgelse vil blive foretaget i efteråret 2017, som er det tidspunkt, hvor der de seneste år er observeret flest tun. Planen er, at få erfarne sportsfiskere til nænsomt at fange tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation.

For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med biggamefiskeri og fangst af store tun. Præcist hvilke krav, der stilles til erfaringsniveau, grej og både, meddeles på DTU Aquas hjemmeside samt lystfiskerhjemmesiderne snarest muligt. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk.

Tunundersøgelsens koordinator, professor Brian MacKenzie fra DTU Aqua, er glad den indsats, som Fisk & Fri har gjort, bl.a. med oplysninger om tunens tilstedeværelse i danske farvande og med kontakt til erfarne tunfiskere: – Denne viden bliver meget vigtig, når projektet i efteråret 2017 skal fange, mærke og genudsætte tun i så god tilstand som muligt, så de kan samle data om deres vandring og opholdssteder til forskerne. Jeg sætter stor pris på Fisk & Fri’s arbejde og erfaring på området og glæder mig til Fisk & Fri´s samt og læsernes input i den kommende tid – før og under årets mærkningsprojekt, siger Brian MacKenzie.

Han opfordrer Fisk & Fri’s læsere til at kontakte redaktionen (af@fiskogfri.dk) eller ham selv (brm@aqua.dtu.dk), hvis de har set en tun, meget gerne med foto- eller videodokumentation.

Har tunen en fremtid i danske farvande?
De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen.

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource.

/ask

  Modtag fiskepost med nye artikler

  Nu er du tilmeldt.

  Share This