PRESSEMEDDELSE: Fiskeristyrelsen, som administrerer det statslige fisketegn – samt de penge der kommer ind for det, er netop kommet med en opgørelse, der viser, at det samlede salg af fisketegn stort set er tilbage på niveauet for 2018 og 2019, før corona-epidemien indtraf i foråret 2020.

Lystfiskertegn 2018 2019 2020 2021 2022
Årstegn 135.079 137.133 169.931 151.686 143.665
Ugetegn 21.170 22.645 13.449 11.315 19.527
Dagtegn 32.931 32.389 32.551 27.758 30.134
Lystfiskertegn i alt 191.198 194.186 217.951 192.780 193.326
Fritidsfiskertegn 29.497 28.059 32.670 29.407 27.503

 

– Salget af uge- og dagslystfiskertegn er steget i 2022 efter et fald i 2021 og 2020, fortsætter Fiskeristyrelsen. – Dermed er vi tæt på at være tilbage på samme niveau som før corona-epidemien. Denne udvikling kan skyldes, at corona-restriktionerne er bortfaldet og at der derfor er flere turister, der igen tager på fisketur i Danmark og køber fisketegn.

Salget af lystfiskerårstegn er dog stadig større end før corona-epidemien

Under corona-nedlukningen kunne der konstateres en væsentlig stigning i det samlede antal solgte lystfiskertegn. I 2020 var der således knap 35.000 flere lystfiskere, der købte årsfisketegn, end før corona-nedlukningen i 2018.

Fisketegnstype Årstal: 2019 2020 2021 2022
Lystfiskertegn Område
Årstegn I alt 137.133 169.931 151.686 143.665
Nordjylland 10.887 14.601 13.876 13.310
Midtjylland 28.334 37.630 34.048 31.603
Syddanmark 30.488 36.423 33.433 30.401
Hovedstaden 25.499 39.516 35.723 30.559
Sjælland 17.101 21.412 20.389 18.722
Udland og uoplyst 24.824 20.349 14.217 19.070

 

På trods af et generelt fald i salget af fisketegn i 2022 sammenlignet med salget under corona, kan der i de fleste regioner konstateres en fremgang i salget af årstegn i forhold til årene inden corona.

– Under corona-epidemien fik mange danskere smag for at prøve kræfter med lystfiskeriet, og vi så en stor stigning i salget af lystfiskertegn. Selvom vi ikke ser de samme høje tal for salget af fisketegn i 2022, som i 2020 og 2021, er salget af årstegn stadig lidt højere end i årene før corona,” fortæller kontorchef Kia Hee Gade fra Fiskeristyrelsens Fiskerikontrolkontor.

Hvem køber årstegn?

Baseret på oplysninger fra de personer, der har oplyst køn og alder, viser fisketegnsopgørelsen for 2022 en fordeling på 91% mænd og 9% kvinder.

Aldersfordelingen blandt fisketegnskøberne over 18 år og indtil pensionsalderen er mere jævnt fordelt med 40% i alderen 35-55 år, 35% fra 55 år og indtil pensionsalderen samt 25% i alderen 18-35 år.

Hvem skal have fisketegn?

Alle lystfiskere skal fra de fylder 18 år og frem til de går på folkepension have fisketegn for at fiske i Danmark. Man kan købe fisketegn hos Fiskeristyrelsen på fisketegn.dk

Hvad går pengene til?

Indtægterne fra salget af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Se tallene, fordelt på fisketegnstyper og landsdele 

Hvis du har spørgsmål om fisketegn, er du velkommen til at kontakte os på fisketegn@fiskeristyrelsen.dk  eller tlf. 72 18 56 00 alle hverdage mellem kl. 10:00 og 14:00.

Læs mere om køb af fisketegn

Læs mere om, hvad indtægterne fra fisketegn bliver brugt på

 

Tohatsu

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This