Limfjordens vilde havørredbestand er så unik, at Limfjorden kan blive en af Danmarks vildeste lystfiskerdestinationer. Der er masser af plads, der er havørreder, der er fede overnatningsmuligheder og en guideservice i verdensklasse! Hvad venter du på?

AF CARSTEN RØMMING SØRENSEN

 10 af Danmarks mest produktive havørred-åer har deres udløb i Limfjorden, og derfor trækker et stort antal fisk gennem fjorden hvert år som en del af deres livscyklus. Heriblandt nogle af de største havørreder i verden. Faktisk indikerer nyere undersøgelser, at Limfjordens vandløb er kravlegård for havørreder til hele Danmark.

Potentialet for flere havørreder er LANGT større

På baggrund af DTU Aquas ”Planer for fiskepleje” og erfaringer fra det omfattende miljøarbejde i kommunerne vurderer biolog ved Limfjordssekretariatet, Lars Bach, at der er en klar tendens til at Limfjordens vandløb er i bedring, hvad angår vilde ørredbestande. Potentialet er dog langt fra indfriet endnu, men Limfjordsrådet og kommunerne i oplandet til Limfjorden er netop nu i fuld gang med den største miljøindsats i vandløb nogensinde, og det kommer alt andet lige til at resultere i større og mere robuste havørredbestande. ”Genetiske undersøgelser viser, at havørreder fra Limfjorden trækker vidt rundt i dansk farvand. Nogle af de havørreder, der forekommer ved Djursland, Møn og Bornholm, kan derfor stamme fra Limfjordens vandløb”, fortæller Dorte Bekkevold fra DTU Aqua og fortsætter: ”Et grundvilkår for at flere bestande bliver selvreproducerende er, at fiskene kan trives og formere sig i naturen. Kommunerne restaurerer vandløb ved at udlægge gydegrus og fjerne faunaspærringer, og dette arbejde giver fiskene adgang til egnede gyde- og opvækstområder, hvilket er forudsætningen for, at der i fremtiden er store og stærke ørredbestande.”

I regi af EU’s Vandområdeplaner gennemføres en lang række miljøprojekter, som bl.a. har til formål at forbedre forholdene for fisk. Dels restaureres rigtig mange vandløb, så gyde- og opvækstforholdene forbedres, og dels reduceres udledningen af næringsstoffer til fjorden gennem en række forskellige indsatser i oplandet. Alt sammen for at sikre en ren og bæredygtig Limfjord.

Planlæg din fisketur på opgraderet webside

Omdrejningspunktet for Limfjorden som lystfiskerdestination er hjemmesiden www.havørredlimfjorden.dk. Her kan lystfiskere finde alt det, de har brug for på én side – både på dansk, tysk og engelsk. Det være sig information om specifikke fiskepladser, specialviden om lokale forhold, aktuelle vejrforhold, steder man kan overnatte og leje båd – ja man kan sågar booke en fisketur med en lokal guide. Alt sammen fra én og samme side. Arved Michelson, der er lystfiskerguide på Fur, havde allerede en fuldt booket kalender for forårsfiskeriet inden Coronaepidemien ramte og havde flere forespørgsler om guidning i efteråret. ”Som certificeret lystfiskerguide, så er det jo rart at se, at den fælles indsats for lystfiskerturismen begynder at give pote”, fortæller Arved Michelson og fortsætter: ”Den hardcore lystfisker er krævende, når det gælder information og service, men når de først har været her på Fur, vender de tilbage, for her er næsten fangstgaranti”. De lystfiskere, som har booket tur med Arved, kommer fra både Danmark, Tyskland og Norge.

Book certificeret overnatning og guideservice

Limfjordsrådet har udfærdiget en certificeringsordning, der skal sikre, at lystfiskere, der besøger Limfjorden, kan få kvalificeret hjælp til fiskeriet. Pt. er 7 grejbutikker, 31 overnatningssteder, 5 båd-/kajakudlejere og 6 lokale guider certificeret som særligt lystfiskervenlige, og flere er på vej ind i netværket. ”Vi synes det er super interessant at være med i lystfiskerprojektet, da vi kan se et potentiale i at tiltrække gæster uden for vores normale højsæson, hvor vi naturligt ikke har det samme antal overnattende gæster som i sommermånederne”, fortæller Betina Bugge fra Fur Camping og fortsætter: ”Lystfiskere er jo en oplagt målgruppe at gå efter, da de rejser i foråret og efteråret, hvor havørredfiskeriet er på sit højeste. Vi har ikke tidligere forsøgt at tiltrække lystfiskere, da vi ikke har haft tilstrækkelig viden om fiskeriet og målgruppen. Det har vi nu, og vi er klar på at byde dem velkommen på Fur og i Limfjorden,” slutter Betina Bugge.

Skræddersyet information og service til lystfiskere

 Virksomhederne i Limfjorden ved, at lystfiskerne er en meget mobil målgruppe, der flytter sig efter havørreden, om det så betyder at køre to timer længere øst eller vest på, hvis det er her, chancerne for at fange den er størst. Som ny lystfisker i Limfjorden er viden og information særligt vigtigt. Derfor er virksomhederne også certificeret ift. service og faciliteter, der er tilpasset lige netop lystfiskerens behov. Virksomhederne har forholdt sig til, hvor man kan hænge sine waders til tørre, hvor man kan rense sine fisk, og de kan udlevere information om, hvor det er muligt at fange havørreder i dag. ”Den hardcore lystfisker er krævende, når det gælder information og service, men campingpladsejeren behøver ikke at være lystfiskerekspert. Han skal bare være ekspert på lokalområdet”, siger projektleder Carsten Rømming Sørensen, der selv er lystfisker og fisker meget i Limfjorden.

”Lystfiskere flytter sig efter fisken, og det er vigtigt, at den ene virksomhed kan henvise til en anden længere væk, så gæsten får fanget noget og får en god oplevelse. Man skal kort sagt kunne ringe til en ven og spørge: Er der nogen fisk hos jer i Venøbugten?”, siger Carsten Rømming Sørensen. Virksomhederne har deltaget i flere workshops og på tværs af kommuner for at få den nødvendige viden om lystfiskernes ønsker og behov. Et samarbejde på tværs af den 1.000 kilometer lange kystlinje er nødvendig, og det har taget tid at få det sat i gang. ”Det er ikke nok, at en enkelt virksomhed på fx Fur eller Venø forsøger at råbe: ”Her er godt at fiske!” ud i strømmen af budskaber”, forklarer Carsten Rømming Sørensen. ”Vi er nødt til at være flere om at fortælle den samme stærke historie, hvis den skal blive kendt i her i landet og i udlandet, og det er vi klar på NU, for vi har et helt unikt produkt, som vi glæder os til at vise frem for lystfiskere fra hele verden”, slutter Carsten Rømming Sørensen.

Hvis du vil booke din egen fisketur til Limfjorden, så kan du klare alt hjemme fra computeren. Her kan du leje båd, booke guide og overnatning fra én og samme side. Læs mere på: www.havørredlimfjorden.dk

Praktisk information

På www.havorredlimfjorden.dk kan du planlægge din fisketur ud fra det aktive kort, der viser sæsonaktuelle fiskepladser og lokale vindforhold. Der er 100 pladser at vælge imellem og pladserne er nøje beskrevet ud fra bundforhold og vindforhold, og der kan navigeres direkte til pladsen via google maps uanset, hvor du befinder dig. Du kan finde mange typer af overnatning på hjemmesiden uanset, om du vil bo på campingplads eller booke fuld forplejning på en kro eller bo i shelter. Du kan også booke lokale lystfiskerguider med og uden båd, samt finde lokale grejbutikker og bådudlejning på hjemmesiden.

Jans Lystfiskershop

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This