– Danmarks Center for Vildlaks har netop afsluttet årets udsætninger af laks og ørreder, fortæller Søren Larsen fra DCV. – Udsætningerne er, desværre kan man sige, en væsentlig del af årsagen til det gode lakse laksefiskeri i Skjern Å systemet. Alle udsætninger er efter anbefaling fra DTU nu omlagt til ½ års udsætninger. Tidligere blev en del af fiskene udsat som 1 års laks eller smolt. Resultaterne af ½ års udsætningerne har dog vist sig at være ret gode, så nu afprøver vi dette i en periode, hvorefter vi evaluerer resultatet.

Der er udsat 162.000 stk. som er fordelt rundt i store dele af systemet. Næsten alle laksene er udsat fra båd, så de bliver spredt bedst muligt. Der er udsat laks i Fjederholt Å, Rind å, Vorgod Å, Brande Å, Holtum Å, Omme Å, Hoven Å, Påbøl Bæk, Gundesbøl Å, Ganer Å, Kirke Å, Tarm Bæk og Tarm Møllebæk. Og selvfølgelig i det meste af Skjern Å. Steder med stor naturlig gydeaktivitet friholdes for udsætninger. Selvom 162.000 laks lyder af mange, er potentialet langt større. Beregninger fra blandt andet DTU, viser at der er plads til op mod 800.000 ½ års laks i systemet. Selvom den naturlige produktion efterhånden er væsentlig, kan der også sagtens udsættes flere laks i systemet. Imidlertid er økonomien en væsentlig faktor.

 

 

Ud over midler fra Fiskeplejen, bidrager Ringkøbing- Skjern Kommune og Herning Kommune til udsætningerne. Det samme gælder for Skjern Å Sammenslutningen, som via Laksekontingentet bidrager væsentligt.

DCV har sammen med Skjern Å Sammenslutningen sat fokus på ørrederne i Skjern Å systemet. Bestanden er helt i bund. Årsagerne er mange, men her og nu er der behov for en akut aktion. Genoptagelse af udsætningerne er en del af planen i de næste 5 år. Kommunerne har nedsat en arbejdsgruppe som skal kigge på udfordringerne, mens SÅS og DCV forsøger at holde bestanden oppe, indtil forholdene forbedres. I år er der udsat 15.000 ½ års ørreder. Fra 2022 forventes det at vi kan opfylde hele udsætningsplanen.

 

Hvidovre Sport

 

 

Halvårslaksene udsættes fra båd så de spredes mest muligt.

Halvårslaksene udsættes fra båd så de spredes mest muligt.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This