NorTrack-gruppen, som er sammensat af ni institutioner inden for forskning i dyreadfærd – herunder DTU Aqua, er sat i søen for at øge forståelsen af dyrenes bevægelser i Nordøstatlanten. De har især fokus på at forbedre overvågningen af biodiversiteten i nordeuropæiske vande samt bidrage med markante bidrag til forvaltning og politiske beslutninger.

Nu har forskergruppen fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges. Det drejer sig om 12 millioner kroner til forskning i blandt andet Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

– Det 3-årige projekt med titlen “North East Atlantic Marine Tracking Network (NorTrack)” vil undersøge adfærd og udbredelse hos fiskearter, som ikke opholder sig samme sted, men flytter sig rundt, lyder det på fiskepleje.dk. – Disse arter udgør en særlig udfordring, når man skal undersøge og beskytte biodiversiteten. Formålet med det store samarbejdsprojekt er at give viden, som kan hjælpe med at svare på de store økologiske udfordringer, som denne helt centrale del af havet står over for, men også at bruge European Tracking Network-deltagernes store erfaringer med Nordøstatlanten til at øge og bevare biodiversiteten.

Læs mere og se hvor de telemetriske lyttestationer er her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This