UV-Jægerne optaget i §-7 Udvalget

I paragraf 7 udvalget sidder blandt andet repræsentanter for alle dem, der betaler fisketegn – og som et led i at få alle brugere af vores akvatiske ressourcer hørt, har man netop optaget UV-Jægerne i udvalget.

– Som led i Dansk Sportsdykkerforbunds arbejde for UV jagt, er vi blevet optaget i paragraf 7 udvalget, som blandt andet varetager fisketegnsmidlerne og kommer med indspark til lovgivning om det rekreative fiskeri, fortæller Johan Wedel Nielsen fra Dansk Sportsdykker Forbund til Fisk & Fri. – Vores vision for arbejdet er at varetage undervandsjægernes interesser i Danmark. Vi har i udvalget lavet følgende politiske målsætning:

  1. Vi mener mindst halvdelen af midlerne fra fisketegn skal gå til reelle tiltag i naturen – fx udsætning af fisk eller naturgenopretning.
  2. Vi mener, at nye stenrev skal kunne finansieres via fisketegnsmidler.
  3. Desuden mener vi, at UV-jagt skal sidestilles med lystfiskeri i saltvand som et let håndredskab. Dette vil betyde øget afgang til zoner hvor UV-jagt er forbudt – fx Vellerup Vig.
  4. Udsætning af pighvar bør opprioriteres.

Marin biolog Johan Wedel Nielsen vil varetage UV-jagt udvalgets arbejde i paragraf 7. Ovenfor kan du se ham med en flot pighvar fra Kronborg, som vi nok alle ønsker flere af til det rekreative fiskeri. Danmarks Sportsdykkerforbund tæller cirka 10.000 medlemmer hvoraf cirka halvdelen dyrker UV-jagt.

 

Friluftsland