FLOTTE REGNBUER FRA HORSENS FJORD

– Da vi helt nede i Flensburg havde hørt om udslippene ved både Musholm og Horsens Fjord, besluttede vi os for at give fiskeriet et forsøg, fortæller Arne Hansen. – Vel ankommet til Horsens Fjord mødte vi en del fiskere, men de fleste havde ikke set særlig mange fisk. Vi rykkede derfor et nyt sted hen, hvor vi straks så cruisende fisk i overfladen. Det var bare perfekt timing. Mens det var lyst, fangede vi især på Polar Magnus og Nullermandsfluen, men i det tiltagende mørke, var det fluer som Red Tag og den mørkebrune Wørm Magnus, der gav bedst.

–  Det var typisk noget med at kaste enten lige foran en flok eller en enkelt fisk. Der var mange regnbuer på 45-50 cm men også nogle ordentlige klodser på omkring seks kilo. Fiskene fightede som besatte, og efter at have mistet en fisk på omkring 5 kilo, fik vi turens største fisk, som du kan se på billedet. Efter denne fangst, var det totalt mørkt, og vi besluttede at køre hjem til Flensborg. Det var super sjovt, og vi har helt sikkert ikke fanget de sidste, så det er bare med at komme afsted ud til kysten, slutter han.

På fisk & Fris YouTube kanal har vi fornylig publiceret en super god video, hvor den erfarne kystfisker Henning Trier demonstrer, hvordan du bedst og lettest fanger de undslupne regnbuer på fluestangen. Se filmen her.

Husk, at det er gratis at abonnere på Fisk & Fris YouTube kanal.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

Her kan du se de fluer som Arne og hans makker havde succes med til regnbuerne i Horsens Fjord.

 

 

HVOR REGNBUEN ENDER

Lars Kyhnau (th) med en flot kystregnbue – flankeret af Thomas Hansen (tv) med en smuk kystørred.

Efterår betyder ofte masseudslip af regnbueørred­er fra havdambrugene – og her gør du naturen en god gerning ved at hjemtage så mange fisk som muligt. Her giver Thomas Graversen dig sit bud på, hvordan du bedst griber fiskeriet an.

AF THOMAS GRAVERSEN

 

EN KOLD EFTERÅRSMORGEN tilba­ge omkring 2007, stod jeg sam­men med en af mine gode fiske­venner på Reersø på Sjælland. Som så mange gange før, havde vi sat næsen op efter det gode hav-ørredfiskeri, som området kan byde på, så det var selvfølgelig det, vi håbede på. I stedet fik vi dog plantet de første spirer til en form for målrettet fiskeri, som vi endnu ikke kendte til.

Der var havblik, og kun de små dønninger var med til at sætte lidt skub i vandet. Solen var langsom ved at stå op, og det eneste vi hørte var lyden af fuglene, der langsomt vågnede. Sådan havde det været så mange gange før, når vi havde be­søgt denne plads i efteråret.

Vi gik vi stille og roligt ned til stranden, og ventede på fisk der ville bryde overfladen. Vi havde ikke ventet længe, før vi så en af­slørende bevægelse på overfladen, lige hvor vi havde ventet at se fisk.

Straks slog vi sten, saks, papir om, hvem af os der skulle fiske til den ørred, vi nu havde inde på pladsen. Min makker vandt og sendte kort efter sit kast ud i nærheden af fisken. Fluen nåede ikke langt ind mod land, før over­fladen afslørede flere fisk på plad­sen. Vi kiggede kort på hinanden og udbrød ”hold da kæft, der er mange fisk!” Det bliver vildt det her.

 

Hvidovre Sport

Flotte regnbuer op til omkring 5 kilo

Jeg nåede ikke at hive linen af mit fluehjul, før min makker havde fanget den første regnbueørred. Vi var begge lidt overraskede over fangsten, da vi ellers ikke havde mødt regnbuer på denne plads før. Vi fik hurtigt flere fine fisk med enkelte op omkring de 5 kilo. Hvad vi ikke vi­ste var, at der et par uger forin­den havde væ­ret et udslip fra et havdambrug. Hele området fra Storebælts­broen og op til Kalundborg Havn var proppet med regnbuer.

Siden vores første ople­velse med regnbuerne, er det blevet til mange ture direkte målrettet jagten på disse fisk, som ofte undslipper om efteråret.

Thomas Graversen med en af de utallige kystregnbuer han har fanget gennem tiden.

                                Thomas Graversen med en af de utallige kystregnbuer han har fanget gennem tiden.

Sådan fanger du de undslupne regnbueørreder

På grund af ef­terårsstormen er det typisk her, fiskene undslipper, men der kan også være udslip på andre tids­punkter – fx på grund af menne­skelige fejl eller fordi skibe stø­der ind i burene.

Få tips om udslip på nettet: Hol­der man ikke selv øje med de forskellige nyhedsmedier, der kan give et indblik i hvornår det er tid til at tage ud, så har man altid muligheden for at følge nogle af de mange facebook fi­skegrupper, inden for fiskeri i de forskellige områder hvor der ligger havdambrug. Det er typisk grupper der omhandler kystfiske­ri på Vestsjælland, Horsens fjord og generelt østkysten af Jylland. Helt konkret bruger jeg selv www.kystfiskerihorsens.dk samt facebokgrupperne ”Steelhead / regnbueørred / burhøns lystfiske­ri” og ”kystfiskeri på vestsjæl­land”. Sidstnævnte er oplagt fordi Musholm Lax ligger i Musholm Bugten på Vestsjælland. Dette havdambrug har haft nogle be­tydelige udslip igennem tiden, hvilket gør at der ofte er regn­buer på Vestsjælland hele året rundt

Brug det lette grej til regnbueørrederne

Jeg ser ofte folk, der jagter regn­buer, med store tunge blink eller meget store fluer, men det virker ikke særlig godt.

Personligt benytter jeg tre meto­der; spin, flue eller bombarda og powerbait. Når jeg vælger spin­nere eller blink, vælger jeg altid små lette agn med en god gang i vandet. Det er vigtigt, at tænke på, at fisk der lige er sluppet ud, ofte ikke kender til at jage små­fisk mv. Derfor kan de små lette og livlige agn være sagen, når ørrederne skal provokeres til hug.

Af fluegrej bruger jeg ofte en klasse 4 stang, og gerne kombi­neret med en flydeline. Mine fluer er typisk små guldhovede nymfer i str. 12 eller ganske små hvide rejer. Skumfluer plejer også at være ganske effektive, og provo­kationsfluer, der skøjter henover overfladen, kan til tider også være det der skal til. Men som ud­gangspunkt, er en lille nymfe med guldhoved altid mit første valg.

God gammeldags Powerbait viker lige så godt på kysten, som i putten.

God gammeldags Powerbait viker lige så godt på kysten, som i putten.

Regnbuer på bombarda og powerbait

Bombarda og Powerbait kan være en uhyggelig effektiv me­tode til kystregnbuer. Her bruger jeg gerne selv et flydende bom­bardaflåd, kombineret med ca 2 – 2,5 meter line og en lille str. 14 trekrog. Cirka 40 cm foran min powerbait, sætter jeg et lille splithagl, der er med til at trække min bait ned. Formen er som så­dan ikke så vigtig, når regnbuerne jagtes, men det er stadig vigtigt, at der er lidt liv i ørreddejen.

Befinder du dig i et område, hvor der netop har været udslip, så vent med at gå i vandet, for fi­skene kommer meget tæt på land. Faktisk så tæt, at de ofte kun lige nøjagtigt er dækket med vand. Og går man så ude i vandet og vadefi­sker, svømmer de ofte bagom en, eller bliver skræmt, når man går ud. Så har du mulighed for det, så bliv på land til du finder fiskene. Derefter kan du beslutte dig for, hvordan du mest effektivt griber fiskeriet an.

For mit eget vedkommende, kom­mer jeg sjældent i vandet, når jeg jagter regnbuer på pladser, hvor der ikke er andre. På den måde kan jeg holde stimerne i området læn­ge, og med små pauser i fiskeriet, lader de sig ikke skræmme, når der bliver fanget en fisk eller to.

Thomas Graversen har mange regnbuer på samvittigheden - og disse smagte fantastisk.

Thomas Graversen har mange regnbuer på samvittigheden – og disse smagte fantastisk.

Ryd op efter dig ved kysten

Til slut vil jeg gerne komme med en lille opfordring. Når der har været udslip, kommer en masse folk ud til kysterne. På det ene forum efter det andet, skriver den ene lystfisker efter den anden, at de meget gerne vil hjælpe med at rydde op i naturen efter sådan et udslip.

Det er fint, at folk har den tilgang til fiskeriet, men alt for ofte ser jeg også affald efter netop disse lystfiskere, der netop ville ud og hjælpe med at rydde op i naturen. Så er du en af dem, der begiver dig afsted, når der har været ud­slip, så husk som minimum at rydde op efter dig selv. Og skulle det ikke lykkes dig at finde fiske­ne denne dag, så fyld gerne din pose med affald på vej tilbage til bilen. Så har du alligevel været med til at rydde lidt op i naturen på din fisketur.

De bedste pladser til regnbueørreder

Reersø og det meste af Musholmbugten er en sikker vinder. Her trækker fiskene ofte rundt i stimer, men kan være svære at fange, da fiskene ofte skal være i vandet en uges tid, før der for alvor begynder at ske noget. Og fordi udslippet ofte sker i dette område, ser man ofte fiskene her først.

Kalundborg Fjord. På begge sider opleves stimer, der tøffer forbi. Her kan man ofte nappe enkelte fisk, før stimerne bliver skræmt og trækker videre. Er man til havnefiskeri, kan NKT havnen – Kalundborg Industrihavn – anbefales. Her er der små bådramper, hvor folk sætter deres både i fra. Her kan man sidde i ro og mag og fiske efter regnbuerne. Området kaster fra tid til anden også ganske fine havørreder af sig, og om sommeren fyldes denne del af havnen ofte også med multer.

Kalundborg Fjord er et godt sted til kystregnbuer.

Kalundborg Fjord er et godt sted til kystregnbuer.

 

Lystbådehavnen ved Kalundborg Fjord, har en lidt sumpet bund, men ved store udslip, har fiskene det ofte med at sam­le sig her. Jeg har selv oplevet fangster med regnbuer, hvor to mand har fanget over 30 fisk til sammen på et par timer. Så der kan virkelig være knald på her. Det er dog vigtigt at sætte sig ind i reglerne for området, inden man bare hopper i vandet – fx er fiskeriet i selve lystbådehavnen forbudt, og det skal naturlig­vis respekteres.

Græsmarkerne hedder pladsen ud mod Storebælt. Kysten er fyldt med den ene fine stensætning efter den anden – og her holder både regnbuer samt havørreder til.

Korsør Havn er også en plads, hvor der ofte også bliver fanget regnbuer fra moler og kajen. Der er flere områder nede omkring Bogø, hvor der ofte også kan fanges regnbuer. Dette område kender jeg dog ikke nær så godt som de andre.

Slipshavn – er et lille område lige uden for Nyborg, hvor regn­buerne ofte klumper sig sammen. Det er dejligt nemt at fiske til fiskene her, og der kan til tider godt være mange mennesker på pladsen. På hele den fynske østkyst, kan man finde stimer af regnbuer, der trækker rundt efter udslip. Disse stimer er dog ikke lige så store som på Sjælland, da fiskene har spredt sig mere, når de har passeret Storebælt.

Horsens Fjord byder også på regnbuer efter udslip i udmun­dingen af fjorden. Har man mod på det, kan den lille ø, hvor man sejler fra Snaptun, byde på et fantastisk fiskeri, når man rammer stimerne i den lille lagune derovre. Helt generelt er det et område, hvor man ofte kan støde på regnbuer hele året.

Lær hvordan du bruger vejrudsigten på fcoo.dk til at optimere dine chancer for fangst i denne video på Fisk & Fris Youtube, hvor du kan abonnnere gratis.

 

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 7/2018.

 

Friluftsland

 

Når du fisker regnbuer, er det vigtigt at spinneagnene ikke bliver for store.

Når du fisker regnbuer, er det vigtigt at spinneagnene ikke bliver for store.