EN FLOT HAVØRRED PÅ FLADBUKKEN

– I går var jeg taget en tur til kysten på en strækning, hvor der er meget lavt vand, fortæller Stig Mikkel Jørgensen. – Jeg startede ud med et Stripper blink på 7 gram for enden af UL-stangen. Efter cirka 40 minutter var der en følger efter blinket, så jeg tog endnu et kast, men intet skete. Så gik jeg på land og skiftede blink til en Fladbuk på 5 gram. Allerede i andet kast kom hugget hårdt og kontant, og det var en havørred på 47 cm, som fik sin frihed igen. 

– Jeg fiskede videre, og en god time senere var der bud efter Fladbukken igen med en lille blank fisk på under målet. Så tog jeg et blinkskift til og gik længere ned langs med kysten, men der var ingen hug eller følgere. Efter par timer senere gik jeg tilbage mod bilen og tog par kast. Mine fødder var ved at være lamme af kulde, så jeg tænkte, at det nok var enden på den fiskedag.

– Det blæste lidt op, og der kom lidt mere gang i vandet. Jeg skiftede til Fladbukken igen og tog et kast over et område med 0,5 m vand.  2-3 kast efter så jeg en stor hvirvel cirka 10 meter fra mig og BANG – fast fisk. Jeg var ikke i tvivl om, at det var en stor fisk. Den tog et længere udløb, men jeg fik den tættere på, og nu sprang fisken ud af vandet tre gange. Til sidst fik jeg nettet frem, og endelig lykkes det at lande den. Havørreden var 67 cm og vejede 3,60 kg.

 

Hvidovre Sport