DTU AQUAS TUNPROJEKT LUKKER SANDSYNLIGVIS

På lørdag går starten på tunfiskeriet i Øresund, men det bliver angiveligt og sandsynligvis sidste gang. Indtil videre forlyder det, at der af danske og svenske tunfiskere kun er mærket cirka 60 tun under fiskeriet i Skagerrak for et par uger siden, så der er ret langt til årets målsætning på 200 mærkede fisk. Under fiskeriet har der været mindst 40 mistede hookups, der af gode grunde ikke er mærket.

De danske tunfiskere har udgangshavn i Helsingør og har ni fiskedage fra lørdag den 23. september til søndag den 1. oktober, mens det forlyder, at svenskerne, der sejler fra flere forskellige havne, kun har fem fiskedage fra lørdag til onsdag.

Ministeriet har angiveligt meldt ud, at de ikke længere vil støtte projektet, hvilket betyder, at der mangler 1 million kroner i kassen. Alt tyder det på, at det kommende fiskeri her i næste uge alligevel gennemføres, som et cadeau til alle de mange danske småbådsfiskere, der har støttet op omkring projektet i årevis.

Vi vender tilbage til, hvordan det egentlig kan være gået så galt, hvem der har ansvaret – og hvad der fremover skal ske med tunfiskeriet. Mest oplagt er det, at lystfiskerorganisationerne nu målrettet arbejder for en dansk C & R kvote, som eksempelvis administreres direkte af Fiskeristyrelsen – i stedet for DTU Aqua. På denne måde vil vi også fremover kunne sikre et tunfiskeri, der – i modsætning til nu – er frit og lige for alle, som stadig opfylder de nødvendige krav til et bæredygtigt og forsvarligt C & R fiskeri efter tun.

FOTO: BETTINA PEDERSEN

 

Hvidovre Sport