EN ARTSFISKETUR MED EPISKE DIMENSIONER

Mark Hemmingsen med den – måske – første stangfangede snippe i Danmark.

Syv personlige rekorder, fire nye arter, fire potentielle danske rekorder og tre arter som formentlig ikke tidligere var fanget på fiskestang i Danmark. Det fik Mark Hemmingsen og Brian Kristensen, da de var på artstur denne weekend, hvor de blandt andet  skulle bådfiske med Skagen Havfiskeklub søndag morgen med udgangspunkt fra Skagen Havn.

 

AF BRIAN KRISTENSEN

 

Vi havde besluttet at mødes lørdag eftermiddag og forsøge nogle nye pladser i det nordjyske. Tungevinduerne skulle luftes, men inden da forsøgte vi os med lidt havnefiskeri. Dette gav dog ikke det vilde. Vi fik dog begge sild, sej og havkarusse til årets artsjagt. Da mørket så småt begyndte at falde på, kørte vi til en ny plads. Vi havde overvejet flere mulige stop, men kort fortalt, så kom vi aldrig videre fra dette første stop. Og det var der en rigtig god grund til.

 

Friluftsland

 

Jeg var først færdig med at rigge til. Forholdene var helt perfekt. Der var ingen vind og krystalklart vand. Inden Mark nåede at få våde waders havde jeg spottet en glaskutling og hele to gråtunger i mindre kaliber. Og så var linjen lagt. Vi havde medbragt børsteorm til morgendagens tur, og det skulle vise sig at være den helt rigtige agn denne aften. Det vrimlede med tunger. I løbet af kort tid havde jeg fanget fem, som dog alle var i beskedne størrelser.  

 

 

Almindelig tangnål: 22,6 cm og dermed ny potentiel dansk rekord til Mark, en rekord han dog allerede i forvejen var i besiddelse af

Almindelig tangnål: 22,6 cm og dermed ny potentiel dansk rekord til Mark, en rekord han dog allerede i forvejen var i besiddelse af.

Tunger og tangnåle

Mark var ikke sen til at følge trop med tungerne, men han blev dog distraheret i tungefiskeriet, da han pludselig spottede en rigtig fin almindelig tangnål. Den var faktisk så stor, at jeg på 4-5 meters afstand tydeligt kunne se den i lyskeglen fra Marks lygte. Det var tydeligt, at tangnålen var fødesøgende, men tangnåle er nu en gang en udfordrende fisk at fange, så Mark kæmpede lidt med at få den til at hugge. Men med ihærdighed og dygtighed så lykkedes det, og aftens første jubel blev udløst. Den så rigtig fin ud, og målingen bekræftede vores antagelse. 22,6 cm og dermed ny potentiel dansk rekord til Mark, en rekord han dog allerede i forvejen var i besiddelse af.

Der var tidligere blevet observeret glastunger på denne kyststrækning. En art som sjældent registreres. Noget af grunden til dette er nok, at de rigtig meget ligner mindre gråtunger. Hos glastungerne er cirka hver femte finnestråle dog sort, hvilket dog er umuligt at se, hvis den ligger nedgravet. Vi gik begge med tanken om, om der muligvis kunne gemme sig en glastunge mellem de mange tunger, som vi spottede. Kort efter Marks fangst af den store almindelige tangnål, gik han ud på lidt dybere vand, og her spottede han på et lille område flere små tunger, og pludseligt lå den der.

 

Glastungen kendes på sine sorte markeringer i hver femte finnestråle.

Glastungen kendes på sine sorte markeringer i hver femte finnestråle.

Den første danske glastunge på stang

Denne gang var der ingen tvivl, fisken lå lige så fint oven på bunden og han spottede hvad han mente var nogle meget svage mørke bånd på dens finner. Pulsen steg for alvor hos Mark, for hvem vidste om det måske kunne være en glastunge. Mark fiskede koncentreret til den i et par minutter, indtil det endelig lykkedes ham at få den til at hugge. Et hurtigt tilslag senere, kunne han med rystende hænder forsigtigt dirigere den lille fisk op i tungevinduet. Mark kiggede et par gange på fisken, og det lignede de billeder af glastunger han havde set i fiskeatlas-projektet. Efter at vi begge have nærstuderet fisken, blev vi enige om, at det med sikkerhed var en glastunge, og tilmed hvad vi formoder er den første fanget med fiskestang i Danmark. Yes! 9,9 cm målte glastungen. I vores søgende på oplysninger om glastunger, havde vi kun kunne finde oplysninger om 4 glastunger fanget med fiskestang i verden, før dette eksemplar. 2 fra Norge, 1 fra Sverige, og så vidt vi husker 1 fra Kroatien. Men om disse tal er helt korrekte må eksperterne vurdere og evt. kommentere på.

Mysis gør det svært at fiske

Jeg spottede efterfølgende selv to gange en glastunge, men mysis-yngel, der samledes i lyskeglen besværliggjorde fiskeriet i en grad, der til tider var virkelig frustrerende. Begge gange forsvandt fisken og frustrationerne hos mig voksede en anelse. Var det chancén, der blev spildt? Agnen skulle generelt helst helt hen til munden på tungerne før de tog den, og sværmen af mysis nærmest umuliggjorde dette.

Generelt kan man sige, at selv om fiskeri med tungevindue giver et særligt blik i, hvad der reelt sker under havets overflade, så er det ikke ensbetydende med, at det er nemt fiskeri. Specielt to faktorer var denne aften/nat med til at besværliggøre fiskeriet. Den første er, at mange af fiskene, heriblandt tunger og glastunge er meget lyssky. Den anden er, at der som nævnt ovenfor var meget mysis-yngel i vandet, som blev tiltrukket af vores lys med pandelamperne. Dette bevirkede, at det efter kort tid var svært at se til bunden for bare “sværmen” af mysis. Vi blev derfor jævnligt nødt til at lyse i en anden retning for at lokke dem væk. Desværre var fisken vi fiskede til ofte forsvundet, når vi så rettede lygten tilbage til der, hvor vi sidst havde set fisken. De kostede potentielt flere fine fisk….

En mega snippe

Mark havde søgt lidt væk, og ved en sten spottede han hvad der mest af alt lignede en kæmpe tangnål. Farven afslørende dog dens sande jeg, for med sin lyse bronzefarve, var der ingen tvivl om, at det var en pæn snippe. Og til alt held, var fisken aktivt fødesøgende. Flere gange observerede Mark snippen hugge ud efter nogle af de mange mysis i vandet. Efter flere forsøg lykkedes Mark at få snippen til at nappe den lille mysis fisket foran den, samt at sætte tanagokrogen. Efter en spændende og nervepirrende fight kunne han i overfladen hurtigt gribe snippen med hånden. Det er næsten altid i løftet op over vandoverfladen, at tangnålene ryger af krogen, så det var godt, at den blev hængende.

Vi gik begge i land, da snippen var så stor, at den ikke kunne være sikkert i tungevinduet. Sikkert i land, mens Mark fortsat holdt snippen i hånden, fik vi dokumenteret Marks almindelige tangnål, glastunge og snippe. Vi formodede at snippen også var den første stangfangede i Danmark, men dagen efter fandt vi ud af, at Martin Bech Pedersen også havde fanget et eksemplar. Og vi har i virkeligheden nok fanget vores snippen næsten samtidig bare to forskellige steder i Danmark. Uanset hvad – en særdeles herlig fangst. Snippen målte imponerende 56 cm.

 

Brian Kristensen med den første tungehvarre fanget i Danmark. Denne er hans art nr 106 i Danmark: Imponerende!

Brian Kristensen med den første tungehvarre fanget i Danmark. Denne er hans art nr 106 i Danmark: Imponerende!

Tungehvarre – ny DK art på stang

Oven på Marks tre fantastiske fisk, fik jeg endelig hul på bylden. Først fangede jeg kort efter hinanden to glastunger. En art som jeg havde haft i kikkerten i forhold til dette års fiskeri, så super lækkert, at det lykkedes. Glastungen blev min art nummer 105 i DK.

Vi spottede jævnligt fine fisk denne aften. Der var som nævnt rigtig mange tunger. Jeg var søgt ind på knædybt vand, og her spottede jeg, hvad der i første omgang lignede en lille tunge, men så alligevel ikke helt. Var det bare en lille ising, der lå nedgravet? Der var jo kun en måde at finde ud af det på. Nemlig at fange den…

Den først agnpræsentation var egentlig fin, men alligevel flyttede fisken lidt på sig. Nu kunne jeg tydeligere se fisken, og det lignede nu mest en blanding af en ising og en tunge. Uanset hvad, så kunne det ikke være en art jeg havde på CV ́et. Den skulle bare fanges! Heldigvis så inhalerede den anden gang tanagokrogen med det lille børsteormfragtment. Umiddelbart var vi begge i tvivl om, hvilket art der helt præcis var tale om. Var det småhvarre eller tungehvarre? Vi blev dog enige om, at det måtte være en tungehvarre, hvilket vi senere fik bekræftet. Helt vildt. endnu en ny art. Art nummer 106, og tilmed igen en art som formentlig aldrig er fanget på fiskestang i Danmark, og dermed naturligvis en potentiel ny dansk rekord. Vi spottede faktisk formentlig yderligere tre tungehvarrer denne aften.

Den vildeste artsfisketur i mands minde!

Slutresultatet blev som skitseret i starten 7 personlige rekorder til os samlet. 2 nye arter til os begge. 4 potentielle danske rekorder og 3 arter, som formentlig ikke tidligere har været fanget på fiskestang i Danmark. Heriblandt: 7 glastunger, 1 snippe, 1 tungehvarre og masser af tunger. Heraf flere fine over 30 cm med den største på 33 cm.

Artsmæssigt blev det selvsagt en kæmpe succes. Vi fangede følgende fisk denne aften og nat:

havkarusse, sej, sild, sandkutling, sortkutling, alm. tangnål, ulk, gråtunge, glastunge, tungehvarre, snippe. torsk og rødspætte. Derudover så vi: fjæsing, havørred, stribefisk, glaskutling, ising, lille tangnål, stor tangnål, plettet tobiskonge, kysttobis, slethvar, hornfisk og ålekvabbe.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell