BEGYNDERTIPS: DEN STORE BOMBARDATEST

Når du kaster igennem med bombarda´en med et normalt “spinnekast”, har flådvalget stor betydning for både kastelængden og graden af kludder.

Bombardafiskeri er en super effektiv metode til at præsentere små agn med lange kast og høj afsøgningseffektivitet. Men hvilke flåd fungerer bedst under forskellige forhold, når man starter som begynder? Vi har testet et par forskellige typer af bombardaflåd på markedet.

 

AF TUE BLAXEKJÆR

 

KLUDDER er bombardafiskerens værste fjende – og også den ting der afholder en del begyndere  fra at kaste sig ud i fiskeriet. I Fisk & Fri nr. 8/2012 testede vi graden afkludder og kastelængder op mod hinanden på flåd, der også er almndeligt brugte i 2023 – og det kunne konkludere, at kludder typisk skyldes det tilbageløb, som opstår, når man fisker med en bombarda, der er rigget

 

Tradea brugt fiskegrej

 

med frit gennemløb. Den traditionelle glidende montage med bombasticks er derfor ikke vejen frem, hvis man ønsker både at maksimere kastelængden og minimere kludderet.

Længst kast og mindst kludder med de flåd, der var på markedet – og som stadig er de mest anvendte flåd i 2023 – opnåede man ved sidste test ved at semi-fiksere sit bombardaflåd med et flådstop lige over flåddet. Men – nogenlunde samme effekt kan fås med faste montager – og det er da også netop dette princip, som de to noget nyere flåd – Inno Bombarda og det topmonterede Lawson bombarda bygger på.

Formålet med disse nye tests er dels at finde ud af hvilke bombarda’er, der kludrer mindst og kaster længst – og dels at kaste lys over hvilke bombarda’er, der egner sig bedst til forskellige fiskesituationer for en begynder på kysten uden avanceret kasteteknik.

 

De fire kombattanter i testen:Fra venstre Patriot, Lawson, ABU og Inno Bombarda.

De fire kombattanter i testen: Fra venstre Patriot, Lawson, ABU og Inno Bombarda.

 

Test 1 – længdekast på land:

Forfang på 12 fod med en kobberbasse på 0,5 gram. Alle bombardaer er kastet ti gange under identiske og kontrollerede forhold med samme stang, hjul og line.

 Test 2 – kast på vand: Forfang på 12 fod med 0,9 grams rejeflue bundet på rør og fisket som L-rig.

Alle bombardaer er kastet under kontrollerede forhold. Der er kastet 50 gange i modvind, 50 gange i medvind, 50 gange med vinden ind fra venstre og 50 gange med vinden ind fra højre. Alle kast er udført med samme stang, hjul og af samme mand.

Test 3 – kast på vand med to fluer: Som »Test 2« men med to store og tunge krogfluer med en samlet vægt på 3,4 gram.

 

Bombardaeksperten ThomasMatzen fuldt koncentreret på det næste hug.

Bombardaeksperten Thomas Matzen fuldt koncentreret på det næste hug.

Bombarda testens resultater

Hvilke bombardaflåd kastede længst?

Resultatet af længdekastene var at Inno bombardaen kastede 7,8% kortere end de to kastetestvindere – der begge var lavet af massiv plast – Lawson og ABU bombardaerne. Resultaterne blev testet statistisk – og der var ingen signifikant forskel på vinderne. At både Patriot og Inno kastede kortere end de to kastetestvindere var dog signifikant.

Hvilke bombarda´er kludrede mindst?

Kluddertesten gav ligeledes klar besked. Inno’en gav klart mindre kludder, hvilket også var statistisk signifikant. Som det fremgår af testen, er der stor forskel på, hvor meget de forskellige bombardaer kludrer med henholdsvis lette og tunge fluer. Den primære forskel ligger i, hvordan bombardaen er monteret.

En almindelig ABU og Patriot monteret semifikseret samt Lawson bombarda, kludrer markant mere end Innoen, når der fiskes med tunge fluer.

 

Inno bombarda var suveræntanti-kludder vinder også på store tunge agn. Der var måske en svag tendens til at Lawsons topmonterede bombarda, som ses her, kludrede mindre end ABU og Patriot fisket semi-fikseret, men forskellen var ikke signifikant.

Inno bombarda var suverænt anti-kludder vinder også på store tunge agn. Der var måske en svag tendens til at Lawsons topmonterede bombarda, som ses her, kludrede mindre end ABU og Patriot fisket semi-fikseret, men forskellen var ikke signifikant.

Det praktiske fiskeri med bombarda

Bombardaens facon – samt hvorvidt den kan fyldes med vand eller ej betyder meget for det praktiske fiskeri. Under kastetesten lagde jeg hurtigt mærke til, hvor forskelligt bombardaer’ne opfører sig under praktisk fiskeri.

Patriot fra Blue Fox flyder stadig, når den ikke er fyldt helt op med vand. I testen er den fyldt, så den vejer 25 gram, hvilket i praksis vil sige, at den fungerer som en flydende bombarda. Specielt i modvind med halvstore bølger har det, at den flyder, den betydning, at kontakten til bombarden ikke er specielt god, hvilket i sidste ende betyder, at man mister fisk, da forsigtige hug ikke registreres. En anden ulempe ved at fiskemed en flydende bombarda i hårdt vejr er at drivende ålegræs, som ofte ligger lige under overfladen, nemmere fanges af den højtfiskende flue.

Blandt de testede bombardaer, skiller Inno’en sig ud på flere områder, når der er tale om fiskeri i modvind eller bølger. Udover at være den bombarda, som kludrer mindst under fiskeri i modvind, bliver Innoen et godt stykke under overfladen, selv når den spinnes hurtigt ind. Netop fordi den ikke skøjter hen over vandoverfladen eller tages af bølgerne, har man konstant en sublim kontakt til den, og man mærker selv de mindste hug i fluen.

Tue Blaxekjær er en drevenbombardafiskeri. Her er det Inno bombardaen, der bliver sent til havs med en lille kobberbasse for enden.

Tue Blaxekjær er en dreven bombardafiskeri. Her er det Inno
bombardaen, der bliver sent til havs med en lille kobberbasse
for enden.

 

Muligheden for at spinne Innoen hurtigt ind, uden at den går i overfladen, finder jeg specielt interessant, når man fisker med mindre skeblink,Gulp eller døde tobis. En anden vinderegenskab som Innoen og til en vis grad også den topmonterede Lawson besidder, er som det fremgår af testen, muligheden for at fiske med tunge agn uden, at man tvinges til at forkorte forfanget. Her er det muligt at fiske med blink, Gulp eller tobis med et forfang på en stanglængde, uden at det har den store effekt på mængden af kludder – i modsætning til den traditionelle bombarda monteret med et langt forfang og tunge agn, der normalt er opskriften på kludder og/eller korte kast.

Registrering af små hug under bombardafiskeriet

Når man fisker med en fikseret bombarda, skal fisken flytte bombardaen i vandet, før hugget registreres. Når man spinner jævnt hurtigt ind er dette ikke et problem, fordi man typisk har konstant god kontakt til fluen for enden af forfanget. Men når man fx under vinterfiskeri efter havørred fisker ekstremt langsomt med mange spinstop, kan der opstå problemer med, at registrere forsigtige hug. Denne problematik nedsættes måske marginalt ved, at bruge Lawsons topmonteredebombarda: Eftersom både forfang og hovedline er fastgjort for enden af styrepinden, minimeres den kraftpåvirkning som fisken skal påføre bombardaen, før det mærkes i tangen.

 

Lawsons topmonteredebombarda kaster længere end Inno’en, men giver mere kludder.

Lawsons topmonterede bombarda kaster længere end Inno’en, men giver mere kludder. Fisken blev taget på rørflue med L-rig.

Den ultimative bombardatest for begyndere

Der er ingen tvivl om, at praktisk fiskeerfaring giver mindre kludder – uanset hvad man bruger. Med ovenstående i tankerne arrangerede jeg en testtur for to personer, som aldrig før havde fisket med bombarda og flue. Begge var nybegyndere på kysten. De fiskede med egne almindelige spinnestænger på 10 fod med kastevægte fra 16-40 gram, og hjulene var Shimano hjul i størrelse 4000 med fletline.

De fik begge et Inno bombarda, et 11 fods forfang af 0,25 mm nylon samt en almindelig krogflue på 0,8 gram. Jeg udstyrede begge fiskere med blok og papir, så de under fiskeriet kunne nedfælde antallet af kast, samt hvor mange gange de fik kludder. Fiskerne fik ikke fortalt, hvordan man under kast kan minimere risikoen for kludder. Det eneste de fik af vide var, at de skulle kaste ud og derefter spinne ind som fiskede de med blink. Fiskeriet foregik i 6 sekundmeter, der kom skråt ind på kastearmen. Efter 65 overvågede kast stoppede jeg fiskeriet og indsamlede deres data. Kluddermæssigt lå de på henholdsvis 0 og 2 gange kludder.

Under mine observationer i forbindelse med testfiskeriet stod det klart, at personen som fik kludder to gange, var markant dårligere til at kaste i forhold til den anden testperson. Kastene var meget varierende, og jeg observerede indtil flere fejlkast, som testmæssigt er talt med. Dette ville aldrig have kunnet lade sig gøre med et normalt bombarda set-up. Konklusionen er klar: Selv en nybegynder, der ikke har fået råd og vejledning i bombardafiskeri, kan uden problemer kaste sig over fiskeriet, når der sidder en Inno for enden af linen.

 

Inno bombarda som ses her meden fin havørred fra Falster, var en klar testvinder, når det gælder anti-kludder – men flåddet kastede 8% kortere en kastedistancevinderne ABU og Lawson.

Inno bombarda som ses her med en fin havørred fra Falster, var en klar testvinder, når det gælder anti-kludder – men flåddet kastede 8% kortere en kastedistancevinderne ABU og Lawson.

 

KONKLUSION: Selv om Inno’en kaster 8% kortere end længdetest vinderne fra Lawson og ABU vinder den helt klart titlen som det mest kluddersikre flåd – og vil i rigtig mange tilfælde, hvor kastelængden er knapt så vigtig, være det optimale allround valg – især for begyndere. Flåddet giver desuden mindst kludder under kast i modvind, samt mindst kludder under kast med tunge fluer.

Med den rette teknik betyder flåddet ikke så meget

I de to bombardatest er der kastet med normale ”spinnekast” som de fleste kystfiskere gør det. Det er værd at bemærke, at hvis du gider at bruge lidt tid på at lave et ”cirkelkast” betyder bombardaens form og montage ikke nær så meget. Med dette kast, kan du i praksis benytte alle flåd med et bredt spektrum uden montager – stort set uden kludder. Læs meget mere om ”cirkelkast” og bombardafiskeri i bogen ”Havørred – Refleksioner på kysten”, som du kan købe her (REKLAME).

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 9/2014

 

Grejxperten

NY VIDEO: FISK & FRI TESTER KINETIC X5 STOCKINGFOOT WADERS

Med de nye X5 stockingfoot waders har Kinetic præsteret en markant opgradering af deres åndbare waders. Kombinationen af fem- og trelags konstruktion samt en Pro-Tex membaran af høj klasse, giver et par super slidstærke og vandtætte vaders med perfekt pasform og funktionalitet – samt en række virkelig lækre features. Fisk & Fri har kigget nærmere på de nye waders og giver dem et par ord med på vejen. Uanset om du fisker havørred langs kysten, laks i åen eller en hvilken som helt anden form for fiskeri, der kræver waders, er der her tale om et par waders, hvor man får virkelig meget kvalitet for pengene.

Se videoen på Fisk & Fris Youtube kanal, hvor du kan abonnere gratis.

 

Friluftsland

FISK & FRI TEST: SHIMANO SLX DC BAITCASTER

Der er sket en kæmpe udvikling indenfor baitcasterhjul over de sidste årtier. Allerede i midten af 00´erne var Shimano i front med de første baitcasters med digital kastebremse, hvor en indbygget computer med ultra høj frekvens udregner, hvor meget ekstra pres der skal lægges på den manuelt indstillede kastebremse løbende igennem kastets faser, indtil agnen lander i vandet. Den digitale bremse – alias DC – udregner altså konstant og løbende igennem hvert eneste kast – splitsekund for splitsekund – hvor meget modtræk, der skal lægges på spolen for at undgå overløb. En supergenial ide, der gør det markant lettere for begyndere at kaste med multihjul.

Det startede med Shimanos baitcaster Calcutta DC i 2004 og efterfølgende Calais DC i 2006. Begge hjul var i den pebrede ende af prisskalen. Sidstnævnte var mit første bekendtskab med digitalbremser på baitcasters – og der er ingen tvivl om, at det var et blæret hjul med stort B. Digitalbremsen var dog ikke nær så velfungerende som nutidens digitalbremser, og det mest iøjnefaldende ved hjulet var nok i virkeligheden gavlen, hvis alt for seje åbningsmekanisme ledte tankerne hen på en dekadent luksus sportsvogn med et virkelig seriøst scorepotentiale.

Enheden, der måler spolens omdrejninger på de nye DC-baicasters, er stadig den samme som på førstegenerations DC-hjulene, så den langt bedre performance på de helt nye DC-bremser anno 2021 skyldes især forbedringer på realtime-feedback systemet samt det program, der styrer den elektromagnetiske bremse, som er hjertet i de nye DC-kastebremser.

På fronten af højre gavl indstilles hvilket af de 4 modes DC-bremsen skal køre i.

På fronten af højre gavl indstilles hvilket af de 4 modes DC-bremsen skal køre i.

 

Digitalbremse så alle kan være med

Med det nye Shimano SLX DC er den revolutionerende digitalbremse teknologi omsider kommet ned i et niveau, hvor alle kan være med – nemlig 1799 kroner i vejledende udsalgspris. Hjulet kaster som sine forgængere aldeles fremragende. Indspinningen er vibrationsfri – og fightbremsen kører super blødt uden opstartsfriktion. Lineføreren gør sit arbejde med et godt lineoplæg – og alt er i det hele taget lige præcis, som det plejer at være på et Shimanohjul.

Digitalbremsen, hvis batterier oplades som en dynamo af spolens rotation, fungerer perfekt, hvis man bruger de fire indstiller på fronten af højre gavl korrekt. Indstilling 1 er et mode, hvor den næsten ikke bremser, hvilket er helt perfekt til at opnå maksimal kastelængde på almindelige kast under almindelige forhold for en øvet multihjulsfisker, der er vant til at kaste med lowprofile hjul, hvor man lige giver spolen lidt tommelfinger et nannosekund, inden nedslaget af agnen. 2´eren giver lidt mere modtræk og er et godt allround valg til moderat modvind med almindelige flet- og monoliner. 3´eren anbefales til fluorocarbon-liner og hård modvind, mens 4´eren er en indstilling, der primært bruges til hårde svirpende underhåndskast ind under broer eller grene med den såkaldte skipping-teknik, hvor agnen nærmest skydes lavt hen over overfladen med ret hård acceleration.

Meget lettere at kaste med DC-kastebremser

Med det nye SLX DC udregnes modtrækket på digitalbremsen 1000 gange i sekundet – og det virker! På indstilling 3 og 4 kan man i praksis kaste igennem uden at bruge tommelfingeren til at bremse med overhovedet, hvilket især for begyndere vil give en rigtig god start på fiskeriet, næsten uanset hvilke agn, man fisker med. Med det i mente, skal man selvfølgelig også være klar over, at jo mere idiotsikkert, højre modtræk og større bremseeffekt – desto kortere kast. Fisker man under forhold, hvor kastelængde er vigtigere end præcision, vil det derfor være indstillingerne 1-2 man skal bruge på digitalbremsen.

Shimano SLX DC ligger perfekt i hånden - og kaster som en drøm.

Shimano SLX DC ligger perfekt i hånden – og kaster som en drøm.

 

Selvom DC udgaven af SLX fylder en anelse mere end den oprindelige SLX med normal kastebremse, så ligger den alligevel super fint i hånden under det praktiske fiskeri. Hjulet er en anelse lettere end det lidt dyrere Shimano Curado DC, som ellers fungerer på nogenlunde samme måde. Under kastet med DC bremsen afgives en lyd, der minder lidt om en fin, nedtonet jetmotor. Afhængig af hvem, der lægger ører til kan denne lyd, som er utalt på alle fire bremseindstillinger, karakteriseres som alt fra über cool til småirriterende. Hjulet, der kan klare et bremsetryk op til 4,5 kilo, fungerer super godt på et bredt spektrum af stænger med forskellige aktion.

Hjulhuset på SLX DC er lavet af koldhærdet aluminium produceret med Shimanos Hagane proces – og er med sin matsorte finish en fryd for øjet. Det super lækre og velfungerende SLX DC, der blot vejer 215 gram, fås i tre gearinger – 6.3:1 – 7.2:1 og 8.2:1, og hjulet er udstyret med 4 + 1 kuglelejer.

Skal man nævne et eneste mikroskopisk minus må det være, at det er knapt så intuitivt let at åbne gavlen, som på de tidligere DC-lowprofile modeller fra Shimano. Men – når man lige har fundet teknikken, så fungerer det aldeles udemærket.

Alt i alt et fantastisk baitcaster hjul, hvor man får virkelig meget god kvalitet for pengene.

Læs også om hjulet her på Shimanos hjemmeside.

Testet af Jens Bursell

 

 

 

 

 

FISK & FRI TESTER SHIMANO TWIN POWER FD

Shimano, der igennem årtier har været kendt for deres kompromisløse hjul, er netop kommet på banen med en ny 2021 FD-model af det ikoniske Twin Power hjul. 

Fisk & Fri har her i foråret testet det lækre nye hjul under praktisk fiskeri langs kysten og i åen, og vi kan blot konstatere, at det lever fuldstændig op til forventningerne. Det kan opsummeres meget kort og præcist: Hjulet har en helt lydløs samt fuldstændig vibrationsfri gang, og det er en sand nydelse at fiske med. Lineoplægget med Aerowrap II er perfekt, hvilket giver lange kast og ingen kludder på spolen. Den 100 % vandtætte bremse har ingen mærkbar opstartsfriktion, og den afgiver line fuldstændig blødt samt ensartet ved alle bremseindstillinger. Kort sagt har hjulet alle de egenskaber, du skal bruge for at kunne koncentrere dig om det det drejer sig om – nemlig at fange fisk. Eller sagt på en anden måde. Hjulet er så godt, at man slet ikke lægger mærke til, at man fisker med det, fordi alt bare spiller. Præcis som det skal være.

AR-C spolen er lavet af koldhærdet aluminium. Bøjlen er fremstillet af lavfriktions stål, hvilket – kombineret med bøljens anti snag udformning får linen hurtigt og sikkert over i lineføreren, der er fremstillet af titanium. Håndtaget af aluminium er ligeledes vandtæt og forsynet med et lækkert Septon-greb.

Fisk & Fri har her i foråret 2021 testet det nye Shimano Twin Power FD - og man må sige, at det var et hjul der veverede varn - både hvad angår æstetik og funktionalitet.

Fisk & Fri har her i foråret 2021 testet det nye Shimano Twin Power FD ,og man må sige, at det er et hjul, der på alle måder leverer varen – både hvad angår æstetik, fiskekomfort og funktionalitet.

 

Selve hjulhuset, som er vandtæt, er fremstillet af topgrade letvægtsaluminium og magnesium, har 9 + 1 S-ARB kuglejer og er forsynet med et driftsikkert samt uopslideligt Hagane-gear, der giver en bundsolid kraftoverførsel, som er selve hjertet i hjulets styrke og funktionalitet.

Den nye Twin Power FD fås i 11 modeller i størrelser fra 1000 til 5000. Det mindste 1000´er vejer blot 175 gram og kan tage et bremsetryk på 3 kilo, mens det største 5000´er vejer 260 gram og klarer et bremsetryk på hele 11 kilo. I den nye Twinpower-serie er der altså hjul, som matcher stort set alle former for spinnefiskeri, du kan komme ud for i Danmark. Serien dækker således alt fra det aller letteste UL-fiskeri efter ørred og aborrer – til det tungeste lakse og geddespin. Hjulet leveres uden ekstraspole, og priserne ligger fra 3199 – 3499 kroner. Du kan læse meget mere om hjulet her.

Testet af Jens Bursell

 

Shimnano Twin Power FD har en fuldstænding lysløs og friktionsfri gang, som gør fiskeriet til en ren nydelse.

Shimnano Twin Power FD har en fuldstændig lysløs og friktionsfri gang, som gør fiskeriet til en ren nydelse.

 

Shimano Twin Power FD