KAMP TIL STREGEN MED VILDE MAJGEDDER

– Forleden drog to venner og jeg mod et lokalt fiskevand, fortæller Simon Nielsen. – Vejret var godt og forhåbningerne høje. På det første spot var der kun et enkelt nap til mig – og en følger til min ene makker. Efter omtrent 1,5-2 timer skiftede vi placering, og det gav pote. Inden for 15 minutter havde jeg landet tre fisk, som blev overlistet af en Rapala Peto, hvor den blev nøkket langsomt langs bunden. Især den største af fiskene gav mig kamp til stregen, og den gik nærmest tur med mig samt pressede grejet til det yderste.

– Vi fik nettet fisken perfekt, og vægten sagde 7,2 kg. Det er jo en godkendt geddetur efter fredningen, hvilket også var min første tur efter de har været på leg, slutter han.

Læs meget mere om geddefiskeri i artikelarkivet på fiskogfri.dk her. 

 

Jans Lystfiskershop

 

EN SMUK FORÅRSLAKS FRA GUDENÅEN

– Jeg er nystartet laksefisker siden efteråret, hvor min søn tog mig med på et dagskort på Bjerringbro Lystfiskerforenings fiskevand, fortæller Michael Nøbbe. – Her jeg fik et ordentlig hug på min kondomspinner, måske en 5-6k kilos fisk,men jeg havde gammelt dårlig grej, så efter et par fine udløb ræsede den over på modsatte bred og satte sig i nogle grene. Og det var så den laks, men så var jeg bidt af fiskebacillen. Det blev dog ikke til andet end et par smålaks resten af året.

– I går tog jeg så på en laksetur, hvor jeg fangede en falder på 97 cm og i den forbindelse knækkede jeg min fiskestang, så dagen efter tog jeg en tur til den lokale grejbutik og købte en ny stang. Den skulle selvfølgelig straks afprøves, og efter en times fiskeri fik jeg laks på min skrigende gule kondomspinner. Den tog flere fine udløb, og det var lidt nervepirrende, for jeg var spærret inde mellem flere træer og kunne ikke følge fisken. Den gav en vild fight, og har aldrig prøvet noget lignende, selvom jeg har fisket hele livet. Hvis ikke jeg var det gør, så er jeg i hvert fald helt sikkert nu bidt af en gal laksefisker.

Læs mere om spinnefiskeri efter forårslaks i denne fine artikel af Bent Nøhr.

Se hvor du kan dyrke det tidlige laksefiskeri rundt omkring i Europa i denne artikel af Pelle Klippinge.

 

Friluftsland

KINETIC FISKECUP 2024: HAVØRREDBONANZA PÅ DET LAVE VAND

– Forleden havde jeg en uforlignelig dag ved fjorden, fortæller Thomas Blom Hansen. – Planen var at søge efter fisk på det lave vand med UL stang og min vinterfavorit: Den Flade i 8 gram hvid fra Kent Andersen. Fra tidligere besøg på pladsen vidste jeg, at der var et blæretangsbælte helt inde under land, som nogle gange kan holde fisk. Jeg listede mig derfor rundt på land og fiskede forsigtigt området af. Det tog ikke mange minutter, før den første havørred tog blinket. Den så ikke så stor ud, men den tog et overraskende hårdt udløb igennem det lave vand. Min tynde UL stang krøllede helt sammen. Bremsen hvinede, mens fisken hvirvlede det lave vand op. Måske var den større end jeg først havde antaget?

– Pludselig stoppede udløbet, og fisken blev tung. Den stod urokkeligt fast med snøren viklet ind i blæretang, så jeg måtte vade ud til fisken og nærmest grave den fri med nettet. Den var faktisk ikke så stor, men den var fejlkroget i halen. Det var derfor, at den havde fightet så hårdt. Krogen havde lavet en flænge i kødet, så jeg valgte at aflive dagens første fisk. En smuk, sølvblank havørred omkring 45 cm.

– Mens jeg vadede rundt i blæretangen, havde jeg, til min store ærgrelse, set trykbølger fra flere, flygtende fisk. Der havde stået en flok havørred. Nu havde jeg jo nok skræmt dem væk med støvletramp, og misset min chance for at fange flere fisk på spottet den dag. Sjældent har jeg taget så grundigt fejl: De næste to timer oplevede jeg det mest intense bonanzafiskeri, jeg endnu har prøvet.

– Når jeg kastede, var der nærmest hug hver gang. Ofte kunne jeg se 2-3 følgere komme med mit lille blink helt ind til stangspidsen. Jeg kastede, krogede, fightede og genudsatte i et væk. Jeg måtte skifte trekrogen på blinket, da den ganske enkelt blev sløv af alle de fisk. På det lave vand kunne jeg se skyer af havørred, der aktivt svømmede søgende rundt. Jeg fangede og genudsatte 30 ørreder fra 35-60+ cm den dag. En helt igennem ubegribelig fiskedag af den sjældne slags. 

 

Jans Lystfiskershop

 

 

Kinetic Fiskecup 32024

LAKSESPIN: KLAR TIL TIL PREMIEREN?

Efter en lang vinter med ro ved de lakseåerne, kribler det efter at komme ud efter laks. Her giver Bent Nøhr lidt spinne inspiration til forårs­fiskeriet efter laks der i Gudenåen starter 1 marts – og i de vestvendte åer starter 16 april.

AF BENT NØHR

TELEFONEN RINGER midt i et kast – klassisk. Det er min brors forpu­stede hæse stemme – LAKS – den er STOR. Fem minutter efter er jeg fremme og ser min nevø Pe­ter stå med maksimalt pres på sin spinnestang. Hurtigt sætter han mig ind i, hvad der er sket. – Jeg kastede over under “Træerne”, fortæller han. Det er et sted vi al­tid giver et skud, men hvor vi al­drig har fanget noget. Peter havde lagt kastet under de udhængende grene, lige bag et strømskel, hav­de ladet spinneren synke i fem se­kunder og efter tre omdrejninger sagde det bang.

Laksen viste sig i et smukt spring, et par rul og derefter stillede den sig lige neden for ham og ville ikke rykke sig. Peter forsøgte at presse både opstrøms og nedstrøms, men lige lidt hjalp det. Den store laks bevægede sig nærmest ikke til trods for et voldsomt pres. Andre fiskere kom til og efterhånden var der en 8-10 stykker på begge si­der af åen, som fulgte det intense drama. Ingen var i tvivl om, at her havde Peter fået fat i en af Storå­ens helt store – og tanken om en tur til Korsholm, der havde udlo­vet en stor præmie for en laks over 20 kilo, var nærliggende. Endelig gav laksen efter for det massive pres Peter lagde på den. Den bevægede sig roligt ud midt i åen og gik skiftevis et par meter opstrøms, et par meter nedstrøms i adstadigt tempo. Når man har en stor laks på skor­ter det sjældent med gode råd fra tilskuerne, men i denne situation forholdt publikum sig stille. Det var som om alle fornemmede, at her var ved at blive skrevet hi­storie. En andægtig ro sænkede sig over scenariet, da et kvarter blev til to og tre. Jeg var i vand til livet med mit store net, klar til at handle, hvis laksen pludselig skulle komme min vej, og spurg­te med jævne mellemrum Peter, hvad han gerne ville have mig til at gøre.

 

Hvidovre Sport

 

11,88 kilo vejede denne flotte lakspå 103 centimeter fra Storåen. April er topmåned for de store blanke.

                                                                                11,88 kilo vejede denne flotte laks på 103 centimeter fra Storåen. April er topmåned for de store blanke.

 

Peter var forståeligt nok rådvild, da laksen ikke syntes at være det mindste påvirket af hans hårde pres. 20 meter nedstrøms befinder sig et stryg med hurtig vandføring samt store sten – og opstrøms er åbrinken mildest talt porøs med mudder uden fast bund – pest eller kolera? – What to do?  Laksen, der ikke har vist sig si­den den sprang i starten af figh­ten, vælger nu at gå nedstrøms i et ubønhørligt ryk, hvor den uden problemer river line af hjulet – den har kurs mod stryget…

Da den når stryget, stiller den sig bag en stor sten, og jeg tænker i mit stille sind, at nu bliver det rigtig svært. Ganske rigtigt bliver den stående her den næste halve time, uden at bevæge sig mere end en meter fra den ene til den anden side. Peter og jeg bevæger os med laksen og forsøger at vade så langt ud i stryget som muligt, for at kunne lægge pres fra for­skellige sider, men den hurtige vandføring er åbenlyst til laksens fordel. Tilbage på brinken giver Peter den en tand mere – og det uundgåelige sker … En fluorsce­rende orange Mepps 4 spinner kommer flyvende imod en resig­nerende Peter. Et kollektivt suk går gennem os alle, og ordene er sparsomme og ligegyldige.

Jagten på en blank forårslaks

En uge senere er jeg igen ved åen i jagten på det ypperste – en blank forårslaks. Denne gang har jeg min faste makker, Kim Mik­kelsen med, og vi bruger lørdagen på de klassiske hotspots i zone 3. Da vækkeuret ringer søndag mor­gen sidder gårdsdagens 14 timer med fluekæppen tungt i kroppen og det vil være en overdrivelse at sige, at vi fløj ud af sengen. Hel­digvis skræppede min 80 årige gamle mor at “havregrøden bliver kold”, så der var ingen vej tilbage – man lader jo ikke sin foretrukne “Bed and breakfast”-vært stå til­bage med kold havregrød…. Oplevelsen fra sidste weekend kalder på et gensyn med “Træer­ne”, så det bliver vores første stop denne frostklare morgen, hvor april er tæt på at blive til maj. Vi vælger at fiske på modsatte side, og af den grund har jeg skiftet fluestangen ud med spinnestan­gen, da jeg selvfølgelig skal give “Træerne” et skud. På vej gen­nem det tætte krat i den lille skov gør jeg holdt, og Kim fortsætter med et “Jeg håber ikke du får en laks på her, for så får du den al­drig op”

Jeg begynder at fiske og tænker, at Kim nok har ret, da jeg mil­dest talt er helt omringet af træer og udhængende grene. Samtidig tænker jeg, at det heller ikke er det afgørende – det er hugget og fighten, der er det centrale. Midt i disse overvejelser sker det – et svirp mod bredden, hvor Peter stod for en uge siden. Den sor­te kondomspinner lander tæt på modsatte bred – jeg giver den et par sekunders pause, derefter en rolig opstramning, hvorefter det messingfarvede blad får fat i strømmen og fart i bladene, mens den svinger…. lokkende på tværs af åen. …. Laksen tager hårdt og uimodståeligt – aggressivt og voldsomt.

 

Klar til laksepremieren og en masse fede oplevelser ved åen?

                                                                                                           Klar til laksepremieren og en masse fede oplevelser ved åen?

Den vildeste laksefight

KKKIIIIIIIIIIIIIMMM skriger jeg, mens laksen kaster sit hoved fra side til side i overfladen – helt bal­styrisk. Laksen går dybt med de karakteristiske ryk og rusk med hovedet, men noget mere hid­sigt end normalt. Jeg skæver til stryget lidt nedstrøms og holder laksen vanvittig hårdt, da den får samme tanke…

Den vender og laver det vildeste opstrøms udløb jeg har oplevet – som en blanding af et projektil og en ubåd flænser den 50 meter line af hjulet, mens den bevæger sig lige under overfladen og laver de smukkeste trykbølger, man kan forestille sig. Herefter går den mod egen bred med udhængende grene rødder og andet møg, så jeg holder den stadig unormalt hårdt, og da den kommer indenfor ræk­kevidde første gang, netter Kim den uproblematisk. Den smuk­keste forårslaks ligger gispende i nettet, mens jeg mindst ligeså gispende kigger beundrende på den – det smukkeste syn for en laksefisker – 103 cm af det pureste sølv og digitalvægten siger 11,88 kilo. En berusende lykkefølelse spreder sig i kroppen, men bliver blandet med et vist vemod, da jeg tager livet af denne smukke skab­ning.

Laksefiskeri er smukt og ubarm­hjertigt. I løbet af en uge opleve­de jeg frustrationen og lykken på nærmeste hold. Det er disse store følelser og kontraster laksefiskeriet også handler om, og som får os til at valfarte til Storåen igen og igen.

 

En grov letfarvet hanlaks genudsaættes.

En grov letfarvet hanlaks genudsættes.

Grejtips til premierelaksen

Jeg benytter en 10 fods Fenwick Aetos med et ældre Stella 2500 – et let sæt, som jeg kan gå med i timevis uden at få bøvl med ryggen, og som har rige­ligt med power til selv store laks. Den perfekte line til laksefiskeri i Storåen er en smagssag, og der er gode argumenter for såvel fletline som nylon. Hvis man vælger ny­lon bør man gå op i mindst 0,32 mm, mens man bør have minimum 0,22, hvis man vælger fletline.

Personligt går jeg med fletline, da jeg godt kan lide den meget tætte kontakt, man har med spinneren, men jeg erkender argumentet jeg har hørt fra flere nylonfiskere, der mener at laksen har større mulig­hed for at “vende” med spinne­ren, inden man opdager hugget, og derved har større chance for at kroge laksen godt. Endelig er der en del, der bruger hovedline af flet, og et forfang af nylon, for­bundet med en svirvel. Fordelen ved dette rig er i mine øjne pri­mært, at man undgår at fletlinen kinker af de mange rotationer som spinnerbladene forårsager.

De klassiske Mepps spinnere er al­tid et fornuftigt valg, ligesom kon­domspinnerne for længst har vist deres værd. Det mest afgørende er dog, at man får sit endegrej til at fiske der, hvor laksen er – i den rigtige højde/dybde, og med den rigtige fart. Her er vægten samt indspinningshastigheden nok så vigtig, samt selvfølgelig et kend­skab til pladsen man fisker på.

Er der høj vandføring kan et lod foran spinneren være nødvendigt for at komme ned til laksen, lige­som man med held kan lade spin­neren synke 5-10 sekunder, før man starter sin indspinning. En ekstra variabel i ligningen er årstiden. Ligesom fluefiskeren går ned i størrelse i sommeren, kan man med fordel gøre det samme indenfor spinnefiskeriet. Mine erfaringer fra sommeren 2017 vidner om laks fanget ved nedstrømsspin højt i vandsøjlen.

 

Hængebroen i Zone 3 tæt ved Naur er etbesøg værd - fiske- som naturmæssigt.

Hængebroen i Zone 3 tæt ved Naur er et besøg værd – fiske- som naturmæssigt.

Laksespin – varier dit fiskeri

Undgå at forfal­de til “maskinfiskeri”. Forsøg at af­fiske samme plads med forskellige strategier. Forestil dig et 3 D billede af åen under overfladen, og tænk, at du skal fiske hele “rummet” af. Hvis du slet ikke får bundbud, er det en indikator på, at du ikke fisker dybt nok, og det er jo vigtigt, da det ofte er dèr laksen står.

9 ud af 10 gange kaster jeg op­strøms, da muligheden for at “komme ned” er bedst ved dette fiskeri. Jeg veksler mellem lange kast og kortere præcisionskast. Ved de lange kast har jeg mulighed for at holde en høj indspinnings­hastighed, mens jeg med præci­sionskastene kan affiske særlige hotspots. Ved opstrømsfiskeriet hugger laksen ofte, når spinneren “vender” fra at gå med strømmen til at gå imod strømmen – det er netop i dette moment, at spinne­ren med èt skifter hastighed og retning, og det er tilsyneladende mere end, hvad laksen kan stå for.

Ofte står laksen dybt inde under egen brink. Derfor kan det være en god ide at holde en 8-10 fods afstand fra bredden, så stangspid­sen kun lige når udover vandspej­let, samtidig med, at man ikke skræmmer laksen, der måske står lige under èn. Selvom laksen på ingen måde er en sky fisk, kan man indimellem opleve en stor trykbølge, hvis man kommer for tæt på bredden eller tramper for hårdt i jorden.

 

Kim Mikkelsen med Storålaks på 75 cm og 4 kilo fanget klokken 9 ommorgenen på en sort kondomspinner på Zone 3 ved Bur.

Kim Mikkelsen med Storålaks på 75 cm og 4 kilo fanget klokken 9 om morgenen på en sort kondomspinner på Zone 3 ved Bur.

Fisketeknik – vegetation og vandføring

Jeg har en forkærlighed for siv – både de bløde lysegrønne tagrør, der svajer lystigt ved enhver brise og de stive brune sumpstrå, der ikke bukker sig for ret meget. Om det er sumpgræs eller lysesiv, er lige meget – bare der er siv. Ofte har jeg haft held til at plukke en laks netop disse steder, så når jeg mø­der dem ved åen får de altid et par kast eller 50. De mange piletræer langs Storåen er desuden værd at give lidt opmærksomhed – står der ikke en laks, så er der nok en havørred.

Steder, hvor åen bliver snæver, medfører ofte en stærkere strøm og god dybde, hvilket også ofte holder laks. Udgangen og indgan­gen til sving er klassiske, ligesom de sidste 20 meter før et stemme­værk altid er interessante.

Jeg står ofte i et dilemma mellem fluen eller spinneren, for jeg elsker at fiske med begge dele, og jeg har de sidste par år haft stor glæde af at tage begge stænger med til plad­ser, som jeg tror specielt meget på. Typisk efterlader jeg spinnestan­gen ved udgangspunktet, går et godt stykke opstrøms, og fisker fluen tilbage til udgangspunktet.

Herefter fisker jeg det samme stræk af opstrøms med spinneren, som jeg lige har fisket af med flu­en. Laksen får således to chancer med to forskellige agn, fisket på to forskellige måder, og jeg får mit behov dækket for både spin­nefiskeriet og fluefiskeriet. Dertil kommer, at ryg og skuldre sætter pris på de afvekslende bevægel­sesmønstre, der bruges ved de to fiskemetoder.

 

Monter en str. 10 trekrog i 2X wire på et helikopter-rig og øg chancen for at lande din fisk - samtidig med at det er mere skånsomt overfor fiskenved en eventuel genudsætning.

Monter en str. 10 trekrog i 2X wire på et helikopter-rig og øg chancen for at lande din fisk – samtidig med at det er mere skånsomt overfor fisken ved en eventuel genudsætning. Lær at binde rigget i denne artikel. Oplever du at krogen hægter på gummihalen bør rigget afkortes til en længde, hvor krogen sidder lige ovenfor splittet i gummiet, så den ikke kan hæfte på samme måde.

 

Hvilket tidspunkt er bedst til laksene?

Af uransagelige år­sager er laksen særlig hugvillig mellem kl 8 og 11, og igen ved 15 tiden om eftermiddagen, så har du ikke uanede mængder af tid, så læg dit fiskeri omkring disse tids­punkter. Der kan fanges laks i alt slags vejr, så vejrudsigten i sig selv er sjældent så vigtigt at følge med i. Derimod er vandstanden værd at kigge nærmere på. Når vandet sti­ger, kommer der ofte friske laks op i åen, og de er særligt nemme at få i tale, når vandet begynder at falde igen. Er der meget høj vandstand, kan det være en stor udfordring at komme ned til fisken, og her ses det ofte at ormefiskerne trækker det længste strå. Er der meget lidt vand i åen “trykker” laksen sig og er svær at få til at hugge.

Det perfekte laksevejr er i min verden en dag hvor åen de fore­gående dage er steget 20-30 cm og er på vej ned, mens det blæser en frisk lun vind fra sydvest, so­len titter frem bag drivende skyer og barometeret står på lavt – så kan det ikke gå galt! Vi ses til premieren.

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 3/2018

Du kan lære at binde Jens Bursells helikotor-rig, som giver en højere landingsrate og er mere skånsomt over for laksen i denne artikel

 

Tradea brugt fiskegrej

TRE TI´ERE: EN HELT VILD GEDDETUR

– Min kammerat Jakob og jeg havde aftalt en tur til samme sted, som jeg var sidste weekend, fortæller Mads Davidsen fra Savage Gears Pro Team. – Mit vækkeur ringede derfor klokken 04.00, da vi havde et par timers kørsel til søen. Vi var ved vandet omkring klokken 07.30, hvor vi begyndte fiskeriet.

– Jakob startede med en Savage Gear Whitefish i de kradse farver, da jeg havde fanget på den weekenden forinden. Jeg selv startede med de mere naturlige farver, og det viste sig også at være det rigtige valg, for efter cirka halvanden times fiskeri fik jeg dagens første fisk på land – og sikke en fisk! Den var 107 cm og 10,05 kg, så nu var turen for mit vedkommende reddet. Kort efter fik Jakob en mindre fisk på land også, så nu var vi begge i gang. Mens han stod og fightede den, fik jeg også hug, og det var en flot fisk på 99 cm. Herefter døde pladsen lidt ud, så vi skiftede plads.

– På det nye sted havde vi heller ikke fisket længe, før Jakob igen fik en super flot fisk på 94 cm, men så blev fiskeriet lidt stille igen. Først en time senere fik jeg fisk på igen, og det var igen en rigtig tung fisk på 110 cm, som ramte nøjagtig 10 kg på vægten. Hold da op – det var jo ret vildt, synes jeg godt nok. Men – for at det ikke skulle være nok, så fik jeg kort tid efter endnu en fin fisk på 104 cm og lige under 8 kg: Whitefish´en på 27 cm har efterhånden vist, hvad den kan.

– Herefter gik der et par timer uden det mindste tegn på liv, så vi skiftede lidt pladser og endelig fandt vi et sted, hvor der var en fisk, og den var til Jakob. Det var dejligt, at der endelig skete lidt igen. Det var dog kun den ene fisk, som var på finnerne, så vi skiftede igen plads. Tiden var ved at være knap, og dagens lys var så småt begyndt at forsvinde, da jeg fik endnu et godt hug. Igen sad der endnu en stor og tung fisk på Whitfish´en. Til sidst fik vi den i nettet, men hov – hvad er nu det? Vi kunne se, at det var samme fisk som jeg havde fanget tidligere på dagen nemlig den på 110 cm og 10 kg, så vi behøvede ikke engang at måle og veje fisken. En sjov hændelse, som viser, at hvis man ellers håndterer fiskene rigtigt, så virker catch and release efter hensigten.

– Da vi havde sat den fine fisk ud igen, pakkede vi sammen og kørte mod det nordjyske igen. Det var en tur så mættet af gode oplevelser, at vi lige også måtte en tur omkring pizzaria´et på vejen hjem, slutter han.

Du kan følge Mads på Facebook og instragram.

 

Friluftsland

 

Mads Davidsen med en af sine flotte gedder taget på Savage Gears Whitefish Shad.

Mads Davidsen med en af sine flotte 10-kilos gedder taget på Savage Gears Whitefish Shad.

 

Hele tre gedder over de ti kilo fangede Mads Davidsen på turen her i weekenden.

Hele tre gedder over de ti kilo fangede Mads Davidsen på turen her i weekenden. Alle fisk blev taget på Savage Gears Whitefish Shad.

 

 

GEDDER: EN GO´DAG MED SPINNEGREJET

– Klokken 04.15 ringede vækkeuret, og kaffen blev sat over, hvorefter jeg gjorde mig klar til en af de lange dage ved vandet, fortæller Mads Davidsen fra Team Savage Gear. – Jeg havde nemlig aftalt med Jens Nordmark, at han skulle være hjemme ved mig klokken 05.00, da vi gerne ville være ved vandet, når det begynde og blive lyst – og vi skulle køre et stykke.

– Jeg tror, at vi var ved vandet cirka 07.30, men det første stykke tid skete der ikke rigtig noget. Jeg havde dog kontakt med en enkelt fisk, men vi valgte at skifte plads. På det nye sted gik der heller ikke længe, før Jens fik en fisk lige over 80 cm, så nu var vi da i gang. Eftersom der ikke skete det helt vilde, skiftede jeg dog agn en del gange, og da jeg kom til en Deviator Swim fra Savage Gear, kom der en mindre fisk, som tog den helt inde foran fødderne på mig. Jeg har jo på tidligere ture fanget en del fisk på softbaitet SG Shitefish, så den skulle prøves igen. Jeg fiskede den langsomt helt nede over bunden, og jeg havde flere kontakter på den, men de var lidt forsigtige i det kolde vand. Heldigvis kom der en, som ville blive siddende, og kort efter var en super fin fisk på 99 cm i nettet. Herefter skete der ikke mere et stykke tid, og derfor skiftede vi plads igen.

– Næsten fra start af var der action her på den nye plads, men de var alle sammen lidt for fjollede og ramte ved siden af. Da fiskeriet døde lidt ud skiftede vi plads igen, men denne plads var helt fisketom, virkede det til. Vi gik derfor tilbage og skiftede lidt rundt med nogle agn igen, og jeg fik sat en SG Whitefish på i 27 cm: Der gik ikke mange kast, før der sad en god solid fisk for enden af linen, som vi fik i nettet og målt til 105 cm. Det var dagens største – en god tyk dame på nok lige under 9 kg.

– Så var turen reddet, men vi nåede også kun lige at få den sat ud igen, inden Jens fik en fin fisk på 94 cm. Det virkede nu som om, at de huggede mere hårdt og kontant, så jeg valgte derfor at fortsætte med min 27 cm Whitefish. Kun to kast efter fik jeg igen en god fisk på, og denne gang var det en på 103 cm. Så havde jeg fanget to fisk over meteren på 10 minutter, og for at det ikke skulle være nok, fik jeg kort tid efter endnu en stor fisk på, men den slap desværre taget i krogen. – Skidt med det, tænkte jeg, for jeg havde jo allerede fanget flere gode fisk. Så blev fiskeriet lidt stille – i hvert fald lige ind til Jens fik dagens sidste fisk. Det var en vanvittig flot gedde på 95 cm, hvorefter vi valgte at pakke sammen, da vi jo også havde et godt stykke hjem, slutter Mads, som du kan følge på instagram her.

 

Hvidovre Sport

 

Jens Nordmark med en af turens fine gedder taget på softbait

Jens Nordmark med en af turens fine gedder taget på softbait.

 

Endnu en flot gedde til Mads taget på en SG Whitefish.

Endnu en flot gedde til Mads taget på en SG Whitefish.

 

Mads Davidsen med en af sine flotte gedder-

FINE FYNSKE GEDDER PÅ SPIN

– Forleden, da klokken var 7, ringede vækkeuret, for turen gik nemlig til Fyn efter gedder, fortæller Jens Hansen. – Efter to timers kørsel ankom vi til søen, hvor vinden rev godt i både mig og min far – samt min gode kammeret Victor. Nå men fiskes – det skulle der.

– Vi startede i et af hjørnerne af søen med nogle jerkbaits. Allerede i femte kast var der fisk på, og efter nogle minutter kunne vi lande en fin første gedde på 5kg. Strategien med agn, som gik højt i vandet forsatte med at give gedder, og efter tre hårde fisketimer havde vi i alt fanget 14 gedder, og havde haft fem mistede. Ale gedderne lå mellem 2-5kg, slutter han.

Har du selv fanget en flot fisk, så send meget gerne 10-15 linjer og et godt foto til jb@fiskogfri.dk eller sms 30 70 02 36.

Husk vi har masser af artikler om geddefiskeri i artikelarkivet på fiskogfri.dk her.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

 

Viktor med en af de fine gedder taget på spin. Øverst Jens Hansen med en af sine gedder.

Viktor med en af de fine gedder taget på spin. Øverst Jens Hansen med en af sine gedder.

MED SPIN OG DØD AGN EFTER GEDDER

– Forleden blæste det rigtig meget, men det skulle ikke holde mig hjemme, fortæller Mads Davidsen. – Jeg havde en håndfuld døde skaller i fryseren, så jeg tænkte, at jeg sikkert kunne finde et sted i læ og smide et par bundstænger ud, mens jeg sad og drak kaffe. Da der var gået en times tid uden et eneste hug, fandt jeg dog ud af, at jeg ville jeg kastefiske lidt for at få tiden til at gå. Men – der gik ikke mere end et par kast, før der var en fin gedde på cirka 90 cm, som huggede på min SG Whitefish Shad.

– Fedt, tænkte jeg. Så var det da i hvert fald ikke en 0-tur. De efterfølgende 10 minutter havde jeg en del aktivitet, og jeg fangede også en mindre fisk på deadbait samt mistede en meget tung fisk, men det var der jo ikke noget og gøre ved. Pludselig døde fiskeriet fuldstændigt, som var der en, der havde slukket for lyset. Jeg satte mig derfor og fik en kop kaffe.

– Da jeg endelig så en fin fisk jage, fik den et par kast, og i tredje kast huggede den, hvorefter endnu en flot fisk over 90 cm kom i nettet. Imens jeg var ved at afkroge den, fik jeg hug på min ene bundstang, men den bummede jeg også. – Skidt tænkte jeg, da jeg jo allerede havde fanget to flotte fisk nu. De resterende par timer skete der intet, så jeg pakkede sammen og fik smidt de fleste ting i bilen. Men nu hvor jeg alligevel havde flyttet mine bundstænger, kunne jeg jo lige tage et par kast med min Whitefish…

– Jeg nåede kun ét kast og fem omgange på hjulet, inden en god tung fisk huggede, så jeg måtte hurtigt op i bilen efter stativet til mit kamera. Det var dog ikke nemt at få ordentlige billeder, fordi det så småt var begyndt at blive mørkt, men det var en super fin fisk på cirka 9 kg, og som dagens sidste fisk, kunne man jo ikke just klage over det.

 

Hvidovre Sport

 

 

Mads Davidsen med en af sine fine gedder. Øverst ser du ham med dagens største, som huggede lige inden det blev mørkt.

Mads Davidsen med en af sine fine gedder. Øverst ser du ham med dagens største, som huggede lige inden det blev mørkt.

 

Mads Davidsen med fin gedde.

 

HAVØRRED: EN SNERT AF FORÅR PÅ KYSTEN

– Det er ikke blevet til meget kystfiskeri de seneste måneder, fortæller David Johnsen fra Team Westin. – Årsagen er, at aborrefiskeriet har fyldt meget for mig, men i går kom jeg endnu engang afsted på en kold men solrig kysttur, hvor man nærmest kunne mærke forårsfornemmelser helt ude i fingerspidserne. Solen stod højt og bølgerne skyllede indover revet med en perfekt farve i vandet. Allerede på vej ned til spottet mødte jeg en anden lystfisker, som kom gående med et pragteksemplar af en blankfisk! 

– Der skulle kæmpes for det, men efter en times tid lykkedes det os at finde fiskene, hvorefter jeg kunne lande fire flotte havørreder i forskellige størrelser. På billedet her ses den største fisk fra i går, der ligesom de andre alle fik friheden igen efter et par billeder. Nu glæder jeg mig for alvor til foråret, hvor der forhåbentlig bliver lidt flere fiskedage for mit vedkommende. Alle fiskene blev fanget på Westin Sømmet 22 & 28g, som jeg præsenterede med min W10 10,2’ 10-34g stang.

 

Friluftsland