UDSÆTNING: PIGHVAR SKAL BEKÆMPE INVASIV KUTLING

PRESSEMEDDELSE: Over 8.000 nyligt udsatte pighvarrer skal æde sortmundede kutlinger i Guldborgsund. I et projekt under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er der de seneste tre år udsat knap 30.000 pighvarrer i Guldborgsund[1]. Pighvarrerne udsættes til biologisk bekæmpelse af sortmundet kutling – en invasiv art fra Sortehavet, der har bredt sig voldsomt og har medført et fald i fangsterne af fladfisk og rejer i området.

Pighvarrer er rovfisk, og forsøg udført forud for udsætningen har vist, at de kan sætte store mængder kutlinger til livs og dermed være med til at give den oprindelige bestand af fjordrejer og fladfisk en chance for at komme sig. Tilmed er pighvarren en af de mest værdifulde fiskearter, vi har herhjemme, hvilket vil styrke kystfiskeriet i området. Det forventes, at de udsatte pighvarrer vil blive op mod to kg i løbet af to år.Undersøgelser i projektet viser, at pighvarren trives i Guldborgsund, og forhåbningen er, at bestanden af sortmundet kutling vil falde de kommende år, i takt med at pighvarrerne vokser og tager større fødeemner til sig.  

Pighvarrerne er opdrættet i samarbejde med Den Blå Planet under ledelse af Aquamind, Lektor Per M. Jepsen v/ Roskilde Universitet og Statens naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Der skal desuden siges en stor tak til BIOMAR og for at sponsere tørfoder til projektet og en særlig tak til dyrepasser Simon Petersen fra Den Blå Planet.

[1] Fordelt på 18100 fiskeyngel og 11100 nyklækkede fiskelarver.

 

Hvidovre Sport

 

Mikkel Villadsen (th) fra Aquamind har stået for produktionen af pighvarre. Mathilde Rollet (tv) fra Montpellier i Frankrig er på studieophold i Danmark og har været en uundværlig hjælp for projektet.

                            Mikkel Villadsen (th) fra Aquamind har stået for produktionen af pighvarrerne. Mathilde Rollet (tv) fra Montpellier i Frankrig er
                                                               på studieophold i Danmark og har været en uundværlig hjælp for projektet.

Sortmundet kutling skal spises af 100.000 pighvar i Guldborgsund

– I et projekt under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond skal der udsættes op til 100.000 pighvar på velegnede lokaliteter i Guldborgsund. Allerede i år skal de første pighvar indfanges og stryges, så de kan udsættes til biologisk bekæmpelse af sortmundet kutling.

Guldborgsund er hårdt ramt af den invasive sortmundet kutling, hvilket blandt andet har vist sig i faldende fangster i fladfisk- og rejefiskeriet i området. Udsætningerne af pighvar er et tiltag for at mindske bestanden af kutlinger, og dermed give den oprindelige bestand af fjordrejer og fladfisk en chance for at komme sig. Pighvarren er valgt, da den beviseligt spiser kutlinger i stor stil. Tilmed er pighvar en af de mest værdifulde arter, vi har herhjemme, hvilket vil styrke kystfiskeriet i området.

Tidligere har DTU lavet lignende forsøg med udsætning af pighvar ved Karrebæksminde, og erfaringerne viser, at pighvar har en flot tilvækst i brakke områder, da fisken skal bruge mindre energi på at osmoregulere end eksempelvis i Nordsøen. Allerede om to år vil de fleste udsatte pighvarrer være op mod to kilo og dermed lige til at fange, spise eller genudsætte.

Projektets partnere er Københavns Universitet v/ Peter Rask Møller, Fishlab og Venøsund Fisk og Skaldyr. Projektet forventes færdig i slutningen af 2021.

 

Grejxperten

 

sortmundet kutling

Planen er, at de 100.000 pighvar, der udsættes, skal tynde ud i de mange invasive kutlinger i området.