Så er de nyeste data om vores fiskebestande i vandløbene kommet online på ”Ørredkortet”: – I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner, lyder det på fiskepleje.dk. – Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.

– Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger, uddybes det. – Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 9. år. De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i danske vandløb er fra efteråret 2020. Disse data er nu overført til både Ørredkortet og den database WinBio, som myndighederne bruger i forbindelse med vandplanarbejdet (WinBio erstattes af en ny database ”VanDa” i 2021).

Du kan læse meget mere om dette – samt Ørredkortet her.

FOTO: JENS BURSELL

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This