Ved dårlig sigt i vandet og/eller stor vandudskiftning vælger Peer Petersen ofte at fiske med et gennemløbsblink i kradse farver. Denne opskrift har her givet afkast i form af en fin sommerhavørred.

Havørrederne på kysten kan fanges hele døgnet – også om sommeren. Det er blot et spørgsmål om temperament, hvorvidt man vil fiske om dagen eller natten – og ud fra dette vælger man plads efter forholdene. Vi har fulgt i kølvandet på de fire skrappe kystfiskere Peer Petersen, Jack Schultz, Ulrik Jeppsen og Chris Halling.

 

AF DAVID NIELSEN

 

– MIT SOMMERFISKERI efter havørred foregår primært på badekarskyster eller rev, og mit hovedrevir er Vestfyn, fortæller Peer Petersen. – Jeg holder mig til at fiske på få pladser i stedet for at fare rundt til en masse forskellige steder. Æbelø og Helnæs fisker godt, når det bliver rigtigt varmt, og ved Gabet har jeg tidligere fisket meget, da det er en plads, der er super god inden vandtemperaturen bliver over 16 grader.

 

Friluftsland

 

– Dybt vand og strøm er kendetegnende for nogle af mine favorit sommerpladser, fortsætter Peer. -Derudover fisker jeg på Nordvest Fyn på Bogensekanten. I området omkring Mågeøerne har jeg fundet nogle huller, der fisker godt i lavvande. Det er fine fede fisk, der er fyldt med rejer, som er her. I vegetationen i badekarrene findes der meget føde såsom kutlinger og rejer. Fra en gang i foråret har jeg to fluer på forfanget, nemlig en rejeimitation og noget kutling lignende. Når det ikke virker, kommer Pattegrisen på igen. Jeg vil helst bruge imitationsfluer men Pattegrisen er god fordi den kan fiskes på flere forskellige måder. Du kan trække den hurtigt gennem vandet, så den ligner en tobis. Og så kan den selvfølgelig fiskes som en reje, fordi den har speyfjer. Nogen synes den kan ligne en blæksprutte, og dem har vi set i vores farvande sidste forår.

 

Når vandtemperaturen når over 10-13 grader, er blink og woblere mere effektive end fluer, siger Jack Schultz.

Når vandtemperaturen når over 10-13 grader, er blink og woblere mere effektive end fluer, siger Jack Schultz.

Fuld fart på havørredfluen om sommeren

– Om sommeren kan jeg godt lide at give indtagningen på fluen noget gas. Det kan ikke blive for hurtigt, siger Peer. – Fiskene kommer bare og tager fluen hårdt. Jeg fanger fisk midt på dagen selvom der er høj sol, og generelt fisker jeg kun til klokken 23, men det afhænger af vandskiftene. Ofte dør fiskeriet ud på dette tidspunkt, og så er det først ved fire-fem tiden, at der sker noget igen. Fra klokken fire til klokken syv sker der som regel en masse. Jeg ved godt, at der er nogen, som fisker igennem hele natten, og hvis de rammer et vandskifte, hvor strømmen løber med et vist niveau, så kan de også fange fisk. Det har jeg bare ikke haft held med de steder, hvor jeg fisker. I sommeraftenerne bruger jeg lidt mørke skumfluer, og her er det Pattegrisen i sort med lidt skum på.

– De aktuelle forhold er afgørende for mit valg af fiskemetode, konkluderer Peer. – Hvis der er lidt højvande på strækkene med badekar, eksempelvis efter fuldmåne, så snyder vandstanden. Når vandstanden er høj, kan jeg ikke nå ud med fluen, hvor jeg vil i vandskiftet. Så kommer spinnestangen med bombarda og flue i brug. På nogle af pladserne vil jeg helst have, at det skal være lavt, så pointen er, at man skal lære sine pladser at kende, for de fisker bedst ved forskellige forhold.

– Til tider benytter jeg blink, og her er det sigtbarheden og flowet på vandet, der er afgørende. Ved dårligere sigt og/ eller stor vandudskiftning falder valget ofte på en gennemløber i lidt kradse farver. Tommelfingerreglen er, at når jeg fisker på rev, så fisker jeg næsten altid med flue og på åbne kyst vælger jeg oftere et blink, slutter Peer.

 

Høj fart på agnen og så ellers lav en masse bratte stop. Det er Jack Schultz’ recept for effektivt spinnefiskeri om dagen om sommeren.

Høj fart på agnen og så ellers lav en masse bratte stop. Det er Jack Schultz’ recept for effektivt spinnefiskeri om dagen om sommeren.

Sådan fisker Jack Schultz med flue og spin efter havørrederne

Jack Schultz fisker både med flue og spin – og bruger det ene eller andet, efter hvad der spiller. – Når vandtemperaturen kommer over 10-13 grader er det som om, at blink er mere effektive end fluer. Fiskene er i jagt mode, fortæller Jack, – så det må gerne gå stærkt samt være voldsomt. Desuden går havørrederne også mange gange lidt længere ude om sommeren, og der når man ikke ud med en flue[1]stang. Tobisblink og -woblere og blink i det hele taget, er det der dur. Fart på indspinningen, slå agnen lidt ind og lav nogle bratte stop og så fart på igen. I 80-90 procent af gangene hugger fiskene, når du sætter fart på igen. Så har de taget blinket og er vendt – og oftest er de kroget rigtigt godt.

– Jeg fisker om dagen til vandtemperaturen når over 18 grader og helst over 20 grader, fortsætter Jack. – Det skal helst være sådan, at jeg fornemmer, at jeg ikke kan fange dem mere eller ikke ser dem om dagen mere – og det er typisk mellem 18 og 20 grader, at det skiller. Først på dette tidspunkt begynder jeg at fiske om natten for ørrederne trives fint i vand der er 16-17 grader varmt. Der er masser af mad, og vandet er ikke for varmt. Pladserne kan være nogle af de klassiske sommerrev eller pladser med lidt dybde, og så er taktikken ellers at fiske hen over dem mange gange. Hold øje med aktivitet og kast til jagende fisk. Man fisker meget på det samme sted. Frem og tilbage på de samme 100 meter eller endnu kortere, og pludselig så kommer det. Det er den tro man skal have, for når hugperioderne kommer, så tager de blinkene. Jeg er ret overbevist om, at de gode natpladser også kan fiske godt om dagen. En plads der er god om natten fisker først godt, når vandet er over 18-20 grader. Inden temperaturen når derop fisker jeg den om dagen.

En kutlingeflue har overlistet en ”standfisk” fra et badakar.

En kutlingeflue har overlistet en ”standfisk” fra et badakar.

Dagfiskeriet efter kystørred kan også være godt om dagen

– Fiskeriet om dagen midt på sommeren kan være godt på helt klassiske kyststræk med badekar eller revler, altså typiske forårspladser, understreger Jack. – Her kan der hele sommeren fanges det, jeg kalder standfisk. Det er mindre fisk op til 50 cm, der bor her. De kan være fine at fiske efter med flue, da de ikke svømmer ud og jagter tobiser på de store sandområder, men bliver i de dybe badekar. Standfiskene lever af rejer, kutlinger og sågar børsteorm. Det tager tid at finde standfiskene, og når du har fanget dem, så er de væk, for der kommer ikke bare lige en ny.

– Når jeg endelig fisker om natten, så er det primært med et intermidiate eller flydende bombardaflåd og en sort cigarflue bundet på en str.2 eller 4 krog. Fordelen ved bombardamontagen fremfor fluestangen er, at du kan fiske på rigtig mange måder over et rev. Du kan kaste langt ud, så den driver rundt med strømmen, så man får fisket en bue af. Herefter kaster man halvt så langt ud og så videre. På den måde får man hele tiden nogle nye vinkler, buer og områder der affiskes. Et rev kan have samme dybde flere hundrede meter ud, så det gælder om at få affisket en masse vand, slutter Jack.

 

Team Kø Ho´ alias Ulrik Jeppesen og Jack Schultz med hver sin fine sommerørred.

Team Kø Ho´ alias Ulrik Jeppesen og Jack Schultz med hver sin fine sommerørred.

Med Ulrik Jeppesen efter sommerens kystørreder

– Om sommeren søger jeg væk fra de klassiske pladser på yderkysten og holder øje med hvornår fiskene begynder at komme ind mod vandløbene, starter Ulrik Jeppesen. – Om vinteren har havørrederne bestemte trækruter ud fra vandløbene, og sommer og efterår har de samme ruter retur igen. Sommertrækkene med gydefisk har andre krav til standpladser, og det er andre faktorer, der afgør, hvor lang tid de bliver på en plads nu. Nogle steder gør de ophold og kan fanges, mens de andre steder trækker direkte op i åen. Det afgøres af typen af vandløb, for de små åer er afhængige af en høj vandstand, for at fiskene trækker op. I Odense Å kan havørrederne godt gå op ved lav vandstand, og de har derfor en tendens til at stryge direkte op. Ved de mindre vandløb samler fiskene sig lidt senere på året, men opholder sig ofte i de samme områder i lang tid. De skal nemlig være klar til at trække det sidste stykke, når vandtemperaturen og vandstanden i åen er gunstig sidst på efteråret.

Kystørred: Følg løbende med i vejrforholdene

– Nedbøren er en vigtig faktor om sommeren i forhold til, hvordan jeg tilrettelægger mit fiskeri, fortsætter Ulrik. – Hvis der har været et par dage med meget nedbør, er jeg opmærksom på, hvad der er gået forud. Har der været en lang tørkeperiode forud for regnen, er jeg oppe på dupperne, for så ved jeg, at der har samlet sig nogle fisk, der er på vej op. Der skal ikke ret meget regn til for at fiskene begynder at rykke på sig. Jeg dyrker overhovedet ikke natfiskeri om sommeren og dagfiskeriet prøver jeg at time efter perioder med nedbør, hvor jeg ved, at fiskene begynder at trække. Det kan være spændende at finde de områder, hvor fiskene samler sig, inden de trækker i vandløbene, og dette kan foregå langt fra fredningsbælterne. Der er tit nogle bestemte områder, hvor de parkerer sig en tid for så at trække videre igen – og så fremdeles. Det kan man blandt andet op[1]leve på Hindsholm med fisk, der trækker mod Odense Å.

– Havørredfiskere er generelt meget pladsfikserede, men man skal mere være område fikseret, for pladserne kan variere meget år for år. På yderkysten vil det typisk være rev, men i fjordene kan det være sværere at sige, hvad der kendetegner pladserne. Finder man nogle fisk så tænk i områder og prøv andre pladser af og se, om man kan finde et mønster. – Der er selvfølgelig variationer i, hvor fiskene skal findes, fortsætter Ulrik, – men der vil være nogle overordnede mønstre.

 

Blink og woblere er noget der dur, når vandet bliver varmt.

Blink og woblere er noget der dur, når vandet bliver varmt.

 

– Du kan have flere kilometer med sandbund, og så dukker der et område op med koncentreret vegetation op: Her vil de samle sig. Når jeg skal finde nye områder, ser jeg efter steder, der skiller sig ud fra omgivelserne. Et område med vegetation omgivet af gold ørken, holder per definition bare fisk. Det er ikke ny viden, men mange overser det nok og stryger ud på de pladser, hvor der er kilometervis af fed bund. De små vegetationsoaser i ørkenen synes jeg er mere produktive rent fiskemæssigt, da fiskene er koncentrerede, hvorimod du skal fiske meget opsøgende på de lange stræk. Jo varmere vandtemperaturen bliver, desto mere fisker jeg med Stripper blinket, og på et tidspunkt i den opadgående varme er det min erfaring, at Stripperen udkonkurrerer det meste.

– Det kan næsten ikke blive vildt nok med blinkets udsving, og dette blink spiller godt som standard agn. De tidlige opgangsfisk reagerer også godt på den. En anden agn jeg benytter i sommerperioden er tobiswoblere. Disse to agn er suveræne i de fleste situationer, og så er der alligevel perioder, hvor havørrederne reagerer på andre ting, slutter Ulrik.

 

Chris Halling foretrækker at fiske havørreder om natten om sommeren, men det forhindrer ham ikke i at fange flotte havørreder om dagen også.

Chris Halling foretrækker at fiske havørreder om natten om sommeren, men det forhindrer ham ikke i at fange flotte havørreder om dagen også.

Sommernat på kysten

– Natfiskeriet om sommeren er det, der for alvor vækker mine fiskefølelser, siger Chris Halling. – Det er magisk – det er fantastisk, fortsætter han med skinnende øjne. I alle bøger om havørredfiskeri står der, at når vandtemperaturen når de elleve grader, så er forholdene optimale for havørreden, og så kan man fiske den hele døgnet. Jeg siger, at når du mærker den første hornfisk, så er det ved at være tid til at overveje at fiske om natten. Det vil sige i starten af maj.

– Så jeg starter mit natfiskeri tidligt i maj og søger direkte ned i Lillebælt og besøger det, som jeg ved, der virker, og som har virket for mig i 25 år. Det er den smalle del af Lillebælt, hvor strømmen huserer, og det er lige før, at jeg får tårer i øjnene, første gang jeg vader ud i strømmen i den nye sæson. Det er næsten ligesom at komme hjem fra en lang rejse. – Det er en fantastisk følelse, og det kan noget, det der natfiskeri, som jeg ikke oplever på andre tider af året, understreger Chris. – Man kan stå derude en sommeraften og nærmest kigge ud over et fladt dødt hav, hvor man ser og hører ingenting. Men når solen så går under horisonten, og det bliver rigtigt mørkt, så liver alting helt op.

– Man fatter ikke hvor store mængder af liv, der kan være i vandet. Springende havørreder og mæskende torsk. Det kan være helt vildt. Folk der ser det for første gang, har jeg set stå og måbe og sige hold da kæft, hvor er her mange fisk. Men at der er mange fisk, gør ikke nødvendigvis fiskeriet nemt, for de er der af en årsag, og det er, at der er masser af føde.

 

Den Sorte Sølvræv er Chris Hallings favoritflue til natfiskeriet efter Lillebælts havørreder.

Den Sorte Sølvræv er Chris Hallings favoritflue til natfiskeriet efter Lillebælts havørreder.

Sølvræven er en suveræn havørredfanger

– Vi fisker om natten, når det er mørkt, og det vi fisker med skal fange deres interesse i forhold til det, som de jagter. Den Sorte Sølvræv er en flue, jeg fisker med hele sommeren – og jeg fisker kun med den, pointerer Chris. – Jeg fisker den hurtigt, selv når strømmen når op over to knob i Lillebælt. Jeg kaster ud fra, hvor jeg står, sætter stangen hurtigt under armen og så laver jeg ellers et hurtigt indtag med begge hænder. Det kan virke helt vanvittigt, når strømmen også går så hårdt. Fluen har jeg vægtbelastet akkurat nok til, at den går lige under overfladen. Sølvræven kan fiskes med meget høj fart uden at skøjte op i overfladen. Der er mange, som sværger til, at fluen skal streame i overfladen, men det er ikke nødvendigt. Om sommeren hugger havørrederne så hårdt og kontant, at de nærmest flår stangen ud af hånden på dig, når man fisker i to knob strøm. Du når ikke at tænke tilslag, før fisken er fri af vandet første gang.

– Fiskene i Lillebælt er tobisædere. Det er store stærke fisk og snitstørrelsen på fiskene her er ti centimeter større end noget andet sted jeg kender. Det er noget spændende fiskeri, det er noget hurtigt fiskeri og der er maser af action.

 

Når mørket sænker sig over sommerkysten er der ofte en god hugperiode.

Når mørket sænker sig over sommerkysten er der ofte en god hugperiode.

Havørreder elsker strøm

– Strømmen er altafgørende, afslører Chris. – Jeg tager ikke ud, hvis prognoserne lover en eller anden middelmådig strøm, for den skal løbe så hårdt som overhovedet muligt. Jeg har mødt folk ved Strib Fyr, hvor strømmen kan være horribel, der giver op og tænker, at det er for meget for havørrederne. Der er så meget fart på, at agnen nærmest er inde igen straks efter, at du har kastet ud. Men fiskene elsker at jage i det. De første gange man tager til Lillebælt – og særligt, hvis man er alene, så tag ud kl. 21, så man lige lærer forholdene at kende i den stærke strøm. Det er ikke for børn alle de steder dernede. Strømmen er vild også helt tæt på land, og her skal man ikke træde forkert. Man skal kende sine stier, og vide hvor de store sten er, for når først det er nat, så et det mørkt. Så tag ud og prøv kræfter med det, mens det er lyst – og bliv familiær med den følelse, det er at gå i hård strøm, slutter Chris, der ønsker dig knæk og bræk i sommernatten.

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 5/2018

 

Hvidovre Sport

 

Fisk hen over pladserne mange gange og hold øje med jagende fisk.

Fisk hen over pladserne mange gange og hold øje med jagende fisk.

 

Skal man nu ud til de pladser, der er mindst besøgte, kræver det ofte en god vandretur.

Skal man nu ud til de pladser, der er mindst besøgte, kræver det ofte en god vandretur.

 

Ulrik Jeppesen holder øje med nedbøren og rykker, når forholdene er optimale.

Ulrik Jeppesen holder øje med nedbøren og rykker, når forholdene er optimale.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This