Lillebælt er en af toppladserne til trolling i det fynske. Her er strøm, dybt vand og masser af byttefisk – perfekte forhold for havørrederne, der æder sig tykke inden de trækker op i Vejle- og Kolding Å for at gyde.

På Fyn og de omkringliggende farvande findes der mange fine trollingpladser. Teknikken er simpel og har man allerede en båd, kræver det blot en relativ lille investering i grej. I denne artikel øser en af Fyns trollingeksperter, Claus Børgesen, ud af sin mange erfaringer.

 

AF DAVID NIELSEN

 

DER ER MANGE fordomme omkring trollingfiskeri. Nogle af disse er, at der skal investeres mange penge i store både og i en masse dyrt grej. Dette er også forholdsvis tæt på virkeligheden, når man taler omlaksetrolling i Østersøen, men der er mange andre gode pladser rundt omkring i landet, hvor man kan dyrke trollingfiskeri langt billigere. Præmisserne er bare nogle andre end dem i Østersøen.

Fyn har i mange år været kendt for sit gode kystfiskeri efter havørred. Men kommer man lidt længere væk fra kysten øges chancen for at støde på de store blanke sildeædere betydeligt. Som trollingfisker kan man afsøge større områder og komme til pladser, som kystfiskeren ikke kan nå. Claus Børgesen er en legende inden for det fynske trollingfiskeri og her fortæller han om de bedste pladser til trolling omkring Fyn – og om hvordan han griber sit fiskeri an.

 

Grejshoppen

 

Trollingfiskeri i Odense Fjord

 Fiskeriet i Odense Fjord starter lørdag efter den første fredag i marts, for her ophører fredningen af inderfjorden. – Jeg fisker i fjorden til midt ind i april, indtil temperaturen når over 10 grader, afslører Claus Børgesen. Det er primært de såkaldte elevatorfisk, der fanges – fjordørreder, som trækker mellem det brakke vand i fjorden og det ferske vand i Odense Å. Der fanges desuden nogle nedfaldsfisk, som selvfølgelig får friheden igen. Ind i mellem støder man på en flot overspringer og ellers er der mange af de helt blanke fisk i størrelsen 40 til 50 centimeter.

Mindstemålet for havørreder i inderfjorden er 45 cm, men jeg tager som regel kun fisk over 50 centimeter. I Odense Fjord fisker jeg fra min Mopa jolle, der egner sig perfekt til fiskeriet over det lave vand. Her trækker jeg med små blink eller Apex med et stykke bly foran, over 6-7 fods dybde, da det er her fiskene opholder sig, indtil vandet kommer op i temperatur. En Rapala Wobler i overfladen kan også være rigtig giftig – især den orange farve fisker godt. Når vandet er koldt, troller jeg med lavere fart, det vil sige op til max to knob, og når det bliver varmere fisker jeg med en hastighed på op til tre knob.

 

Claus Børgesen er en af Fyns mest erfarne trollingfiskere. Her poserer han og skibshunden Anton med en flot havørred fra Storebælt.

                           Claus Børgesen er en af Fyns mest erfarne trollingfiskere. Her poserer han og skibshunden Anton med en flot havørred fra Storebælt.

Sommer i trollingbåden ved Fyn

 – Om sommeren henlægger jeg mit fiskeri til andre steder, men når vi når hen til midten af august begynder fiskene at trække mod Odense Å igen. Fiskeriet er fint i oktober, hvor fredningen af Inderfjorden træder i kraft igen. Jeg koncentrerer mit fiskeri i Inderfjorden, men der er også gode muligheder langs kanterne af sejlrenden fra den gamle Lindø Terminal og ud forbi Gabet og Enebærodde.

Sidstnævnte område fisker dog bedst i det sene forår. Det inderste af Odense Fjord er forholdsvis lavvandet, men der findes flere områder på størrelse med en fodboldbane med dybere vand. Når man finder disse områder er det med at affiske kanterne. I Odense Fjord og alle andre steder for den sags skyld, skal man være opmærksom på at holde sig minimum 100 meter fra land. Nogle steder bliver der meget lavt og her kan man med fordel bare drive og kastefiske. Fisker man fra en større båd, bør man holde sig til den yderste del af fjorden. Der er mulighed for at sætte båd i ved Klintebjerg Havn og i »Den Nye Kanal« ved Stige Ø. Begge ramper er gratis at benytte. Ved Boels Bro ved Munkebo findes en betalingsrampe.

 

Rapala woblere er en klassiker til mange typer fiskeri. En Rapala fisket i overfladen, er ofte jokeren ved trollingfiskeri i farvandene omkring Fyn.

Rapala woblere er en klassiker til mange typer fiskeri. En Rapala fisket i overfladen, er ofte jokeren ved trollingfiskeri i farvandene omkring Fyn.

Havørredtrolling ved Helnæsbugten

Helnæs Bugten er en anden god plads. Her er der større dybde end i Odense Fjord, og her kan fiskeriet sagtens bedrives fra større både. Der findes en betalingsrampe lige inden man kommer til

Bøjden Færgehavn. Det samme gør sig gældende ved Lystbådehavnen i Faldsled. En sidste mulighed er at sætte båd i ved havnen i Gl. Agernæs. Her skal man så sejle uden om Helnæs for at komme ind i bugten. Men det er oplagt at trolle her også, da man sejler langs med nogle af Fyns bedste kystpladser. I bugten fisker jeg primært rundt omkring øerne Illumø, Horsehoved og Vigø. Disse tre små øer ligger i forlængelse af hinanden ved indsejlingen tilHelnæs Bugt. Der kan være rigtig mange fisk i bugten i forårsmånederne.

Det er primært de mindre blanke fisk, der overvintrer i den mindre salte fjord, som er talrige. Jeg fisker med blink og wobler på kanterne rundt om disse øer. En Rapala wobler går ned og fisker en meter til halvanden meter under overfladen, hvilket er helt perfekt, når man fisker over nogle meters dybde.

 

En af Storebælts store havørreder i kampens sidste fase. Apex fisket bag en Dipsy Diver er den mest benyttede metode blandt fynske trollingfiskere.

En af Storebælts store havørreder i kampens sidste fase. Apex fisket bag en Dipsy Diver er den mest benyttede metode blandt fynske trollingfiskere.

Trolling efter havørred i Lillebælt

Lillebælt begynder jeg at fiske, når Odense Fjord og Helnæs Bugten stilner af i midten af april. Fiskeriet foregår oftest på skrænterne over cirka 30 fod vand. Udfordringen er nogle steder, at der er dybt tæt ind under land, så man skal være opmærksom på ikke at komme for tæt på land. Det gør dog ikke noget, at man en gang imellem slår et smut ud over lidt dybere vand. Det er primært havørreder, der trækker til og fra Kolding- og Vejle Å, man fisker efter – og disse åer er kendt for store fisk, hvilket viser potentialet for fangster i Lillebælt.

Mine foretrukne områder er fra udmundingen af Kolding Fjord til den Nye Lillebæltsbro på jyllandssiden, og fra Middelfart Havn til den nye bro på fynssiden, samt området ud for Stenderup halvøen og vest siden af Fænø. Skrænterne på sejlrenden i Kolding Fjord er også værd at fiske i foråret og ellers er Gamborg Fjord et rigtigt spændende sted at fiske i de kolde forårsmåneder. Man finder kurven med 10 fods dybde og fisker ellers langs med land. Der kan sættes båd i ved betalinsrampen i Middelfart Lystbådehavn eller ved gratis rampen ved Lyngsodde ved den nye bro på jyllandssiden.

 

Forfatteren med en fin havørred fra Lillebælt. Fisk i denne størrelse er der mange af i både Lille- og Storebælt.

Forfatteren med en fin havørred fra Lillebælt. Fisk i denne størrelse er der mange af i både Lille- og Storebælt.

I Storebælt med trollingbåden

 Min fiskesæson i Storebælt starter i maj og fortsætter frem til medio august. Når vi taler om trolling i Storebælt, så handler det for mit vedkommende primært om fiskeri omkring broerne. Men der kan også være fint fiskeri på kanterne omkring Vresen, som ligger et stykke syd for Nyborg.

Man kan ligge og trække på langs med høj- og lavbroen, eller zigzagge mellem bropillerne. Nogle dage er fiskeriet bedst mellem bestemte bropiller, men det varierer meget. Ud over broerne er der også fine rev omkring Sprogø. Det gælder om at finde kanterne med 20-30 fods dybde, da fiskene ofte trækker rundt her. Et ekkolod er alfa og omega, når man skal finde skrænterne, der skal fiskes på, men det er også en stor hjælp til at lokalisere tobisstimer som havørrederne jager. En kortplotter er også en stor hjælp til at genfinde de gode fiskepladser.

I Storebælt fisker jeg stort set kun med Dipsy Diver og Apex. Når man fisker med Dipsy er det nødvendigt med en stang, som er beregnet til dette fiskeri – det vil sige en 10-20 punds stang. Årsagen til, at den skal være så kraftig, er at den skal have power nok til at udløse Dipsyen. Samtidig er det også et must at have et multihjul med tæller, så man ved hvor langt agnen er fra båden, da det har stor betydning for, hvor dybt man fisker. Der følger et skemamed, når man køber Dipsy Diveren, så man kan se, hvor dybt den går i forskellige positioner og afstande.

 

Det er ikke størrelsen…En Mopa jolle er fin at trollingfiske fra i de lavvandede fjorde omkring Fyn. På stille dage kan denne bådtype også sagtens benyttes i Bælterne.

Det er ikke størrelsen…En Mopa jolle er fin at trollingfiske fra i de lavvandede fjorde omkring Fyn. På stille dage kan denne bådtype også sagtens benyttes i Bælterne.

Trollingteknik i Storebælt

 Jeg fisker med én Dipsy i hver side i position 3 og én i midten i position 0. Dipsyen trækker agnen ned på 15 fod, hvor jeg fisker den med en fart på cirka 2,5 knob – Sejler man for stærkt, risikerer man at fange mange hornfisk.

Grejet er simpelt. En Dipsy i str. 0 – og et forfang på en stanglængde i 0,40 millimeter fluorocarbon og en Apex på 3 eller 4,5 tommer. Apexen monteres med en trekrog og jeg sætter altid et stykke gummislange ind over krogøjet. Der er mange havørreder på 50 centimeter, men hvert år fanges der fint med fisk i tre-fire kilos klassen. Jeg har også taget min del femkilos-fisk gennem årene, men der er mange timers fiskeri imellem dem. Det er ikke altid, at fiskene findes inde på kanterne, så det er en god idé at holde øje med mågerne. Når man ser mågesjov, hvor fuglene dykker efter tobiser, så er det med at sejle hen til området, for her vil ørrederne også jage. Man kan sagtens fiske i de dybere områder længere væk fra broen, hvis man finder byttefiskene.

 

Apex leveres monteret med en enkeltkrog. Claus Børgesen udskifter altid enkeltkrogen med en trekrog, og fastgør denne på forfangslinen med et lille stykke plastslange.

Apex leveres monteret med en enkeltkrog. Claus Børgesen udskifter altid enkeltkrogen med en trekrog, og fastgør denne på forfangslinen med et lille stykke plastslange.

På trollingtur i Nyborg Fjord

Nyborg Fjord er en spændende plads at fiske i sensommeren og starten af efteråret. Her fisker jeg på kanten af sejlrenden ud af fjorden og lidt sydpå langs med Kajbjergskoven, hvor fiskene fra Vindinge Å trækker – der kan være mulighed for at støde på rigtiggrove fisk her. Fiskeriet foregår over 20-30 fod, så her fisker jeg ligesom i Storebælt med Dipsy Divers og Apex. Båden isættes i Nyborg Lystbådehavn, hvor der forefindes en betalingsrampe, slutter Claus.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

Trolling på skrænterne omkring Den Gamle Lillebæltsbro, vestsiden af Fænø og langs med Stenderup halvøen kan være uhyggeligt effektivt i det sene forår og i starten af sommeren.

Trolling på skrænterne omkring Den Gamle Lillebæltsbro, vestsiden af Fænø og langs med Stenderup halvøen kan være uhyggeligt effektivt i det sene forår og i starten af sommeren.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This