Stenrev har kæmpestor betydning for vores marine fiskebestande – og vi har ikke været for gode ved dem gennem årene.

– Fra 1900 til 1999 har stenfiskeri fjernet 8,3 mio. kubikmeter sten fra primært de kystnære områder ud til 10 meters vanddybde. Det anslår en ny rapport fra DTU Aqua. Stenene er fisket op for at blive brugt i byggeriet af bl.a. havnemoler, hedder det på DTU Aquas fiskepleje.dk

– Forskerne bag undersøgelsen, som er finansieret af Miljøstyrelsen, vurderer, at det svarer til, at der er fjernet 55 kvadratkilometer levesteder for dyr og planter – et areal lidt mindre end Fanø, fortsætter DTU Aqua. – Når stenene forsvinder, mangler der skjul til dyrene og steder, hvor tang kan hæfte sig fast, og med tangen forsvinder det rige liv af smådyr og fisk, som er knyttet til tangskove. Stenfiskeri blev forbudt ved lov i Danmark i 2009, men ophørte reelt i 1999.

– Det er første gang, at forskere forsøger at sætte tal på, hvor mange sten der er fjernet fra havbunden i Danmark, og de understreger, at vurderingen er behæftet med meget betydelige usikkerheder.

Du kan læse meget mere om DTU Aquas udmelding her.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This